Obstarávanie

Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 572,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 572,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31642000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, montáž, opravy a technický servis nových automatických sčítačov dopravy na zaznamenávanie prejazdu vozidiel, ich opravy a technický servis vyplývajúci z manuálu užívania. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PPA INŽINIERING s.r.o. 1 1 512,00 0% EUR 31. December 2015 73713
PPA INŽINIERING s.r.o. 1 2 060,00 0% EUR 31. December 2015 73714

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567627/content/205340/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500064297.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567624/content/205330/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500063389.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0370 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795852/content/672272/download","filename":"ZM_2014_0370_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0369 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936060/content/737427/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0369.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BETAMONT s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206700/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206701/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206702/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206703/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206705/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206706/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567600/content/206707/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567663/content/205458/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567660/content/205360/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1- FINAL.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567621/content/205301/download","filename":"ZM_2014_0369_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BETAMONT s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205867/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205868/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205869/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205870/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205871/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205872/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205873/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567603/content/205874/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567630/content/205435/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500060841.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PPA INŽINIERING, s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206780/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206781/download","filename":"Dokumenty o splnení požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206782/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206784/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206786/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206787/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567609/content/206788/download","filename":"Zoznam všetkých predkladaných dokladov a dokumentov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. September 2014 30. September 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567633/content/205342/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500060839.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567636/content/205442/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500063391.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PPA INŽINIERING, s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205803/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205804/download","filename":"Dokumenty o splnení požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205805/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205806/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205807/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205808/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567606/content/205809/download","filename":"Zoznam všetkých predkladaných dokladov a dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALAM s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205876/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205877/download","filename":"Čestné prehlásenie uchádzača o splnení podmienok podľa SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205878/download","filename":"Kontaktná osoba zodpovedná za EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205879/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205880/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205881/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205882/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567594/content/205883/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PPA INŽINIERING, s.r.o. - časť Kritériá - 2. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567615/content/207032/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567669/content/205624/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567669/content/205625/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č.Kritériá.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska 30. September 2014 30. September 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567618/content/207143/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0369_ obj. 4500060838.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALAM s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567597/content/205970/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PPA INŽINIERING, s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567612/content/206925/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0369-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957157/content/743717/download","filename":"ZM_2014_0369_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567642/content/205607/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0369 OBJ 4500073197.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0369 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795855/content/672332/download","filename":"ZM_2014_0369_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0370-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638466/content/651006/download","filename":"ZM_2014_0370_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0369-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638465/content/650998/download","filename":"ZM_2014_0369_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567591/content/205572/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567588/content/205474/download","filename":"ZM_2014_0370_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567645/content/205688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0370 OBJ 4500078732.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0370-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957155/content/743713/download","filename":"ZM_2014_0370_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567639/content/205527/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0370 OBJ 4500073195.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. September 2014 30. September 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567648/content/205778/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0369 OBJ 4500078729.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567666/content/205456/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567666/content/205457/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×