Obstarávanie

Tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopností viesť rokovania v špecifickom systéme rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
46 698,00
Konečná suma(Bez DPH):
46 698,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80000000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie tréningov komunikačných, prezentačných, negociačných zručností a schopností viesť rokovania v špecifickom systéme rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ, ktoré sa budú konať v Bratislave a v Bruseli.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 7 46 698,00 0% EUR 27. Máj 2015 73429

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195045/content/294719/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CENAD sprl. (Centre for European Negotiation and Decision - Making, LLC) 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195012/content/86468/download","filename":"ponuka_OSTATNE_CENAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195012/content/86469/download","filename":"Ponuka_kriteria_CENAD.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195054/content/294726/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195054/content/294727/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk c_1 po otvorení časti Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195054/content/294728/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk c_2 po otvorení casti Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195027/content/86504/download","filename":"faktury za jul.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní tréningov zručností 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195042/content/294717/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Soft Skills.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Jún 2015 9. Jún 2015 []
Zmluva Zmluva 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195018/content/294712/download","filename":"RD - soft skills final_na profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195018/content/294713/download","filename":"Priloha c. 1 - final_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195018/content/294714/download","filename":"Priloha c.2 RD soft skills-poziadavky na lektorov-final_profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195036/content/294716/download","filename":"faktury za september.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195000/content/86460/download","filename":"SuPo tréningy zrucnosti_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195000/content/86461/download","filename":"RD - soft skills final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195000/content/86462/download","filename":"Priloha c.2 RD soft skills-poziadavky na lektorov-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195000/content/86463/download","filename":"Priloha c. 1 - final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195024/content/86342/download","filename":"faktura za jun.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SwissInnovision s.r.o. 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195009/content/86361/download","filename":"ponuka_ostatne_swissInnovision.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195009/content/86362/download","filename":"Ponuka_kriteria neoddelene_swissInnovision.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dods Parliamentary Communications Ltd. 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195006/content/294708/download","filename":"Ponuka_ostatne_DODS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195006/content/294709/download","filename":"Ponuka_kriteria neotvorene_DODS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov College of Europe 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195060/content/294729/download","filename":"Ponuka_ostatne_College of Europe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195060/content/294730/download","filename":"Ponuka_Kriteria_College of Europe.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195030/content/86323/download","filename":"faktura za august.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195051/content/294724/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195051/content/294725/download","filename":"Zapisnica_otvaranie Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195039/content/86418/download","filename":"faktury za oktober.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CENTRE FOR POLITICAL AND DIPLOMATIC STUDIES 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195015/content/86359/download","filename":"ponuka_ostatne_CPDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195015/content/86360/download","filename":"Ponuka_kriteria_CPDS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195048/content/294721/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195048/content/294722/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195048/content/294723/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podla § 44 ods.1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195057/content/86374/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EIPA (European Institute of Public Administration) 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195003/content/86332/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ EIPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195003/content/86333/download","filename":"Ponuka_Kriteria_EIPA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195033/content/86501/download","filename":"Scan vysvetlenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Burson - Marsteller 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195063/content/294731/download","filename":"Ponuka_ostatne_BursonMarsteller.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195063/content/294732/download","filename":"Ponuka_kriteria neotvorene_Burson Marsteller.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×