Obstarávanie

Brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
232 027,00
Konečná suma(Bez DPH):
232 027,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34600000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-METALL Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság 3 232 027,00 0% EUR 2. Apríl 2015 73416

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557146/content/200583/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557146/content/200584/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557146/content/200585/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako KRITÉRIA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - Rámcová dohoda č. 9968/2014-O8 na dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960526/content/757381/download","filename":"suma_skutocne_uhrad_plnenia__RD_9968_2014_O8.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557164/content/200602/download","filename":"oznamenie_283801.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Apríl 2015 5. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov EURO-METALL Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557158/content/200848/download","filename":"Ponuka_EURO-METALLl Kft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557158/content/200849/download","filename":"Ponuka_EURO-METALL Kft_.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557143/content/200697/download","filename":"Súťažné podklady Brzdové klátiky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia -r.2017_ Rámcová dohoda č. 9968/2014-O8 na dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960520/content/757329/download","filename":"suma_skutocne_uhrad_plnenia_2017_RD_9968_2014_O8.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557167/content/200653/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557149/content/200630/download","filename":"Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557149/content/200631/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - Rámcová dohoda č. 9968/2014-O8 na dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638899/content/660446/download","filename":"Suma skutočne uhradené plnenia_§ 49a_RD 9968_2014_O8_brzdové klátiky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - Rámcová dohoda č. 9968/2014-O8 na dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798662/content/574809/download","filename":"Suma skutočne uhrad_plnenia_2016_RD 9968_2014_O8.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557182/content/200595/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557152/content/200702/download","filename":"Ponuka_ZLIEVAREN Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557152/content/200703/download","filename":"Ponuka_ZLIEVAREN Trnava.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557179/content/200549/download","filename":"Sprava_o_zákazke_na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CHUGUNOLEENE – PARVOMAY AD 23. Apríl 2015 23. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557155/content/200787/download","filename":"Ponuka_Chugunoleene Parvomay_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557155/content/200788/download","filename":"Ponuka_Chugunoleene Parvomay.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/557161/content/200536/download","filename":"Informácia_otváranie_OSTATNÉ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×