Obstarávanie

Preprava diplomatických zásielok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 598,00
Konečná suma(Bez DPH):
31 598,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
63520000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Komplexné zabezpečovanie prepravy zásielok verejného obstarávateľa do zahraničia, použitím cestnej, leteckej a lodnej prepravy a s tým súvisiace služby, spracovanie kompletnej dokumentácie pre colné vybavenie prepravy, vrátane špedičného vybavenia (JCD, CMR a pod.), ak to podmienky prepravy v krajine adresáta zásielky vyžadujú.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
R-Cargo Slovakia 2 15 664,00 0% EUR 12. December 2014 73384
KUEHNE+NAGEL 2 15 934,00 0% EUR 12. December 2014 73385

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2014 16. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2014 16. December 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2014 16. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_042016 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 1 20. Október 2014 20. Október 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015
Zápisnica Zápisnica 16. December 2014 16. December 2014
Ponuky uchádzačov R-CARGO Slovakia 17. December 2014 17. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. December 2014 16. December 2014
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 2 24. Október 2014 24. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_012016 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. November 2014 26. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopl. faktur_ 032016 19. Máj 2016 19. Máj 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln. faktur 042016 9. Jún 2016 9. Jún 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Október 2014 2. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Zasielateľská rámcová dohoda 14. Január 2016 14. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_022016 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_032016 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. December 2014 16. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Marec 2015 18. Marec 2015
Ponuky uchádzačov Kuehne + Nagel s r.o. 17. December 2014 17. December 2014
Ponuky uchádzačov Kožušníctvo - ADZIMA, s.r.o. 17. December 2014 17. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2019 21. Január 2019
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2019 21. Január 2019
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury 052016 9. Jún 2016 9. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×