Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
770 825,00
Konečná suma(Bez DPH):
770 824,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Východoslovenská energetika a.s. 9 308 453,00 0% EUR 23. December 2015 73205
Východoslovenská energetika a.s. 8 179 636,00 0% EUR 23. December 2015 73206
Východoslovenská energetika a.s. 8 282 735,00 0% EUR 23. December 2015 73207

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 11. September 2017 11. September 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - stredné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko č. ZM/2015/0534 28. Jún 2018 28. Jún 2018
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - západné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2016 7. Január 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Máj 2015 29. Máj 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk - Kritériá 29. September 2015 29. September 2015
Zmluva Dodatok č. 6 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 8. December 2017 8. December 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 16. August 2016 16. August 2016
Zmluva Dodatok č. 8 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 14. Máj 2018 14. Máj 2018
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 4. Október 2016 4. Október 2016
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - východné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 2. November 2016 2. November 2016
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Zmluva Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. November 2015 30. November 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZM/2015/0534 pre oblasť Západné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Zmluva Dodatok č. 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 22. Január 2018 22. Január 2018
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×