Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
770 825,00
Konečná suma(Bez DPH):
770 824,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Východoslovenská energetika a.s. 9 308 453,00 0% EUR 23. December 2015 73205
Východoslovenská energetika a.s. 8 179 636,00 0% EUR 23. December 2015 73206
Východoslovenská energetika a.s. 8 282 735,00 0% EUR 23. December 2015 73207

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795179/content/669664/download","filename":"ZM_2015_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873295/content/559968/download","filename":"DZM_2015_0535_0005_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795183/content/669668/download","filename":"ZM_2015_0534_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579188/content/217379/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk-Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579182/content/217400/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217964/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217965/download","filename":"Informácie o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217966/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane pož. príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217968/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217970/download","filename":"Oznámenie o zmene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217971/download","filename":"Poverenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217972/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217973/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988174/content/761225/download","filename":"DZM_2015_0535_0010_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - stredné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218480/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218481/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218482/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218483/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218484/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579209/content/217489/download","filename":"Zápisnica PU .pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko č. ZM/2015/0534 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000826/content/699573/download","filename":"DZM_2015_0534_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - západné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218321/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218322/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218324/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218326/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218327/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218087/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218088/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 1 - oblasť západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218089/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 2 - oblasť stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218090/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 3 - oblasť východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218091/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218092/download","filename":"Prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218093/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218094/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218095/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579161/content/218068/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579146/content/218458/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579125/content/218076/download","filename":"Zápisnica s vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217530/download","filename":"časť Kritériá - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217531/download","filename":"časť Kritériá - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217532/download","filename":"časť Kritériá - západné Slovensko.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218637/download","filename":"Čestné vyhl. o zlož. fin. prostriedkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218638/download","filename":"Krycí list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218639/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218640/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218641/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218642/download","filename":"Zoznam požadovaných dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579137/content/217974/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795181/content/669666/download","filename":"ZM_2015_0535_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579206/content/217402/download","filename":"ZM_2015_0536_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579131/content/217278/download","filename":"Správa v zmysle § 21 ods. 2).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218008/download","filename":"00 SP Dodávka EE V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218011/download","filename":"Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218012/download","filename":"Príloha č. 2.1,3.1,4.1 Návrh na plnenie, 2.2,3.2,4.2 Špec.ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218014/download","filename":"Príloha č. 5.1,5.2,5.3 Zoznam oprávnených osôb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218019/download","filename":"Príloha č 6.1, 6.2, 6.3 Špecifikácia odberných miest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218020/download","filename":"Príloha č. 7.1 Priebehový odberový diagram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218021/download","filename":"Príloha č. 7.2 Priebehový odberový diagram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218022/download","filename":"Príloha č. 7.3 Priebehový odberový diagram.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579155/content/218661/download","filename":"Vysvetlenie - doplnenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk - Kritériá 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579197/content/218209/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk-Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 6 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909738/content/744237/download","filename":"DZM_2015_0535_0006_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704053/content/439420/download","filename":"DZM_2015_0536_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 8 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918673/content/785208/download","filename":"DZM_2015_0535_0008_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217881/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217883/download","filename":"Návrh zmluvy - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217885/download","filename":"Návrh zmluvy - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217886/download","filename":"Návrh zmluvy - západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217888/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217889/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217890/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848613/content/558515/download","filename":"DZM_2015_0535_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918683/content/785241/download","filename":"DZM_2015_0536_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579152/content/218660/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579200/content/218245/download","filename":"ZM_2015_0534_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983243/content/735219/download","filename":"DZM_2015_0534_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218416/download","filename":"Čestné prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218417/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218418/download","filename":"Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218419/download","filename":"Návrh zmluvy a obch. podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218420/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218421/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218422/download","filename":"Potvrdenie o zložení pož. fin. zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218423/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218424/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217927/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217928/download","filename":"Inform. o zodp. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217929/download","filename":"Návrh zmluvy o združenej dodávke elektriny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217930/download","filename":"Súpis priložených dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217931/download","filename":"Špecifikácia odberných miest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217932/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217933/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217934/download","filename":"Zoznam poverených osôb.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988140/content/761090/download","filename":"DZM_2015_0534_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719537/content/541586/download","filename":"DZM_2015_0536_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - východné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218632/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218633/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218634/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218635/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218636/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734481/content/461179/download","filename":"DZM_2015_0536_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579203/content/218280/download","filename":"ZM_2015_0535_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958681/content/749356/download","filename":"ZM_2015_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579176/content/218329/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579128/content/217344/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť „Ostatné“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579128/content/217345/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk – časť „Kritériá“.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836856/content/645320/download","filename":"DZM_2015_0535_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918661/content/785184/download","filename":"DZM_2015_0535_0007_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218145/download","filename":"Úspešný - VSE_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218146/download","filename":"1 Neúspešný - Pow-en_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218147/download","filename":"2 Neúspešný - MAGNA_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218148/download","filename":"3 Neúspešný - ENERGA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218149/download","filename":"4 Neúspešný - ZSE Energia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218150/download","filename":"5 Neúspešný - SPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218151/download","filename":"6 Neúspešný - SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218152/download","filename":"Prílohy- Poradie uchádzačov pre Časť 1, Časť 2 a Časť 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957976/content/747010/download","filename":"ZM_2015_0535_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218619/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218620/download","filename":"Identifikačné údaje týkajúce sa zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218621/download","filename":"Návrh Zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218622/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218623/download","filename":"Poverenie oprávnenej osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218624/download","filename":"Povolenie na podnikanie v ekektroenergetike.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218625/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218626/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218281/download","filename":"Doklad EIC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218282/download","filename":"Doklad o zábezpeke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218283/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218284/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218285/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218286/download","filename":"Poverenie na zastupovanie ZSE Energia a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218287/download","filename":"Povolenie č. 2007E 0254.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218288/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218289/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218290/download","filename":"Vyjadrenie o uzatvorení distr. zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218291/download","filename":"Vyjadrenie o zúčtovaní odchýlky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218292/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218293/download","filename":"Zoznam predkladaných dokumentov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836850/content/645299/download","filename":"DZM_2015_0535_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZM/2015/0534 pre oblasť Západné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918681/content/785237/download","filename":"DZM_2015_0534_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958684/content/749362/download","filename":"ZM_2015_0534_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931059/content/718729/download","filename":"DZM_2015_0535_0009_podpísaná verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848546/content/558406/download","filename":"DZM_2015_0535_0003_podpisana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×