Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
770 825,00
Konečná suma(Bez DPH):
770 824,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Východoslovenská energetika a.s. 9 308 453,00 0% EUR 23. December 2015 73205
Východoslovenská energetika a.s. 8 179 636,00 0% EUR 23. December 2015 73206
Východoslovenská energetika a.s. 8 282 735,00 0% EUR 23. December 2015 73207

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795179/content/669664/download","filename":"ZM_2015_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873295/content/559968/download","filename":"DZM_2015_0535_0005_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795183/content/669668/download","filename":"ZM_2015_0534_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579188/content/217379/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk-Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579182/content/217400/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217964/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217965/download","filename":"Informácie o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217966/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane pož. príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217968/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217970/download","filename":"Oznámenie o zmene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217971/download","filename":"Poverenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217972/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579158/content/217973/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988174/content/761225/download","filename":"DZM_2015_0535_0010_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - stredné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218480/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218481/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218482/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218483/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579167/content/218484/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579209/content/217489/download","filename":"Zápisnica PU .pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko č. ZM/2015/0534 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000826/content/699573/download","filename":"DZM_2015_0534_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - západné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218321/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218322/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218324/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218326/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579164/content/218327/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218087/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218088/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 1 - oblasť západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218089/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 2 - oblasť stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218090/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť 3 - oblasť východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218091/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218092/download","filename":"Prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218093/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218094/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579185/content/218095/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579161/content/218068/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579146/content/218458/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579125/content/218076/download","filename":"Zápisnica s vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217530/download","filename":"časť Kritériá - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217531/download","filename":"časť Kritériá - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579191/content/217532/download","filename":"časť Kritériá - západné Slovensko.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218637/download","filename":"Čestné vyhl. o zlož. fin. prostriedkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218638/download","filename":"Krycí list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218639/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218640/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218641/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579149/content/218642/download","filename":"Zoznam požadovaných dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579137/content/217974/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795181/content/669666/download","filename":"ZM_2015_0535_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579206/content/217402/download","filename":"ZM_2015_0536_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579131/content/217278/download","filename":"Správa v zmysle § 21 ods. 2).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218008/download","filename":"00 SP Dodávka EE V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218011/download","filename":"Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218012/download","filename":"Príloha č. 2.1,3.1,4.1 Návrh na plnenie, 2.2,3.2,4.2 Špec.ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218014/download","filename":"Príloha č. 5.1,5.2,5.3 Zoznam oprávnených osôb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218019/download","filename":"Príloha č 6.1, 6.2, 6.3 Špecifikácia odberných miest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218020/download","filename":"Príloha č. 7.1 Priebehový odberový diagram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218021/download","filename":"Príloha č. 7.2 Priebehový odberový diagram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579122/content/218022/download","filename":"Príloha č. 7.3 Priebehový odberový diagram.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579155/content/218661/download","filename":"Vysvetlenie - doplnenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk - Kritériá 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579197/content/218209/download","filename":"§ 41 ods. 1 zákona, otváranie častí ponúk-Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 6 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909738/content/744237/download","filename":"DZM_2015_0535_0006_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704053/content/439420/download","filename":"DZM_2015_0536_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 8 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918673/content/785208/download","filename":"DZM_2015_0535_0008_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217881/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217883/download","filename":"Návrh zmluvy - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217885/download","filename":"Návrh zmluvy - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217886/download","filename":"Návrh zmluvy - západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217888/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217889/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579134/content/217890/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848613/content/558515/download","filename":"DZM_2015_0535_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918683/content/785241/download","filename":"DZM_2015_0536_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579152/content/218660/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579200/content/218245/download","filename":"ZM_2015_0534_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983243/content/735219/download","filename":"DZM_2015_0534_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pow-en a. s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218416/download","filename":"Čestné prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218417/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218418/download","filename":"Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218419/download","filename":"Návrh zmluvy a obch. podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218420/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218421/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218422/download","filename":"Potvrdenie o zložení pož. fin. zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218423/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579143/content/218424/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217927/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217928/download","filename":"Inform. o zodp. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217929/download","filename":"Návrh zmluvy o združenej dodávke elektriny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217930/download","filename":"Súpis priložených dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217931/download","filename":"Špecifikácia odberných miest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217932/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217933/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579140/content/217934/download","filename":"Zoznam poverených osôb.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0534 o združnej dodávke elektriny pre oblasť západné Slovensko 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988140/content/761090/download","filename":"DZM_2015_0534_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719537/content/541586/download","filename":"DZM_2015_0536_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. - časť Ostatné - východné Slovensko 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218632/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218633/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218634/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218635/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579170/content/218636/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0536 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734481/content/461179/download","filename":"DZM_2015_0536_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579203/content/218280/download","filename":"ZM_2015_0535_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958681/content/749356/download","filename":"ZM_2015_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Kritériá 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579176/content/218329/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579128/content/217344/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť „Ostatné“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579128/content/217345/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk – časť „Kritériá“.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836856/content/645320/download","filename":"DZM_2015_0535_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918661/content/785184/download","filename":"DZM_2015_0535_0007_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218145/download","filename":"Úspešný - VSE_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218146/download","filename":"1 Neúspešný - Pow-en_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218147/download","filename":"2 Neúspešný - MAGNA_MV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218148/download","filename":"3 Neúspešný - ENERGA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218149/download","filename":"4 Neúspešný - ZSE Energia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218150/download","filename":"5 Neúspešný - SPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218151/download","filename":"6 Neúspešný - SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579194/content/218152/download","filename":"Prílohy- Poradie uchádzačov pre Časť 1, Časť 2 a Časť 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0535-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957976/content/747010/download","filename":"ZM_2015_0535_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218619/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218620/download","filename":"Identifikačné údaje týkajúce sa zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218621/download","filename":"Návrh Zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218622/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218623/download","filename":"Poverenie oprávnenej osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218624/download","filename":"Povolenie na podnikanie v ekektroenergetike.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218625/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579179/content/218626/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218281/download","filename":"Doklad EIC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218282/download","filename":"Doklad o zábezpeke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218283/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - stredné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218284/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - východné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218285/download","filename":"Návrh zmluvných podmienok - západné Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218286/download","filename":"Poverenie na zastupovanie ZSE Energia a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218287/download","filename":"Povolenie č. 2007E 0254.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218288/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218289/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218290/download","filename":"Vyjadrenie o uzatvorení distr. zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218291/download","filename":"Vyjadrenie o zúčtovaní odchýlky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218292/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579173/content/218293/download","filename":"Zoznam predkladaných dokumentov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836850/content/645299/download","filename":"DZM_2015_0535_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZM/2015/0534 pre oblasť Západné Slovensko 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918681/content/785237/download","filename":"DZM_2015_0534_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0534-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958684/content/749362/download","filename":"ZM_2015_0534_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko č. ZM/2015/0535 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931059/content/718729/download","filename":"DZM_2015_0535_0009_podpísaná verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2015/0535 o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848546/content/558406/download","filename":"DZM_2015_0535_0003_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×