Obstarávanie

Podpora riadenia projektu OPIS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
296 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79420000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb externej podpory projektového riadenia pri implementácií projektu verejného obstarávateľa Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý je financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a ktorého predmetom je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR) pre poskytovanie elektronických služieb ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov), tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešení krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Súčasťou služieb v rámci externej podpory projektového riadenia bude zabezpečenie podpory projektového manažéra objednávateľa, zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, asistencia pri riadení projektových a informačných rizík, pri riadení zmluvných vzťahov v rámci projektu (vrátane sledovania časových harmonogramov, rozpočtu a kontroly kvality realizovaných dodávok a služieb), asistencia pri evidovaní a aktualizovaní informácií o ISVS a e-službách v MetaIS, asistencia pri zbere údajov a tvorbe monitorovacích správ, žiadostí o zmeny, kontrole oprávnenosti a žiadostí o platby, ako aj ďalších dokumentov súvisiacich s riadením projektu. Cieľom projektových aktivít a projektových výstupov je zabezpečenie kvality a auditovateľnosti IS MZVaEZ SR. Požaduje sa podpora pri riadení projektu vo všetkých jeho fázach (etapách, aktivitách). Riadenie projektu a príslušné výstupy projektového cyklu musia byť realizované v súlade so štandardom pre riadenie IT projektov vo verejnej správe v zmysle Výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 a v súlade s princípmi niektorej zo všeobecne uznaných metodík projektového riadenia (napr. PRINCE2).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KPMG Slovensko spol. s r.o. 2 296 700,00 0% EUR 21. Júl 2014 73124

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193739/content/279041/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193739/content/279042/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193730/content/278869/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196125/content/279121/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196125/content/279122/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Podpora riadenia projektu OPIS 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193736/content/278957/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193727/content/278814/download","filename":"faktura_032015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196122/content/279072/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196122/content/279073/download","filename":"formular § 41_2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193742/content/278857/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193742/content/278858/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193742/content/278859/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193742/content/278860/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196119/content/279407/download","filename":"Sutazne podklady_riadenie projektu_02102013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196119/content/279408/download","filename":"zmluva OPIS II_04102013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196119/content/279409/download","filename":"Priloha c 1 - napln expertov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196119/content/279410/download","filename":"priloha č 2 zmluvy - rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196119/content/279411/download","filename":"Priloha c 3 - zoznam expertov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193751/content/279011/download","filename":"Zmluva 1110000111 - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INBOX SK s.r.o. 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193757/content/274941/download","filename":"ponuka_INBOX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193757/content/279069/download","filename":"ponuka_INBOX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193757/content/393493/download","filename":"ponuka_INBOX.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KPMG Slovensko spol. s r.o. 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193754/content/279068/download","filename":"ponuka_KPMG.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193724/content/275083/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193724/content/278746/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193724/content/393492/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193733/content/278922/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193745/content/278908/download","filename":"Správa.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2014 11. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_072015 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634807/content/727249/download","filename":"faktura_072015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×