Obstarávanie

Podpora riadenia projektu OPIS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
296 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79420000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb externej podpory projektového riadenia pri implementácií projektu verejného obstarávateľa Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý je financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a ktorého predmetom je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR) pre poskytovanie elektronických služieb ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov), tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešení krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Súčasťou služieb v rámci externej podpory projektového riadenia bude zabezpečenie podpory projektového manažéra objednávateľa, zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, asistencia pri riadení projektových a informačných rizík, pri riadení zmluvných vzťahov v rámci projektu (vrátane sledovania časových harmonogramov, rozpočtu a kontroly kvality realizovaných dodávok a služieb), asistencia pri evidovaní a aktualizovaní informácií o ISVS a e-službách v MetaIS, asistencia pri zbere údajov a tvorbe monitorovacích správ, žiadostí o zmeny, kontrole oprávnenosti a žiadostí o platby, ako aj ďalších dokumentov súvisiacich s riadením projektu. Cieľom projektových aktivít a projektových výstupov je zabezpečenie kvality a auditovateľnosti IS MZVaEZ SR. Požaduje sa podpora pri riadení projektu vo všetkých jeho fázach (etapách, aktivitách). Riadenie projektu a príslušné výstupy projektového cyklu musia byť realizované v súlade so štandardom pre riadenie IT projektov vo verejnej správe v zmysle Výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 a v súlade s princípmi niektorej zo všeobecne uznaných metodík projektového riadenia (napr. PRINCE2).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KPMG Slovensko spol. s r.o. 2 296 700,00 0% EUR 21. Júl 2014 73124

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2014 4. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2014 11. Marec 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Podpora riadenia projektu OPIS 27. Január 2016 27. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 11. Marec 2014 11. Marec 2014
Zápisnica Zápisnica 4. August 2014 4. August 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2014 11. Marec 2014
Zmluva Zmluva 6. August 2014 6. August 2014
Ponuky uchádzačov INBOX SK s.r.o. 6. August 2014 6. August 2014
Ponuky uchádzačov KPMG Slovensko spol. s r.o. 6. August 2014 6. August 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. August 2014 4. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2014 4. August 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2014 11. Marec 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_072015 17. Marec 2016 17. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×