Obstarávanie

Doplňujúce služby k poskytnutiu audítorských služieb v rámci programového obdobia 2014 – 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
198 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Požadované služby v rámci tejto zákazky sú nasledovné: 1.doplňujúce audítorské služby pri vykonaní overenia kritérií určených orgánov na operačných programoch/programoch implementovaných v SR v rámci programového obdobia 2014 2020; 2.doplňujúce audítorské služby pri vypracovaní správy z vládneho auditu a stanoviska v súlade s nariadením Rady (ES) č.1303/2013, a to najmä v súlade s príslušným implementačným/delegovaným aktom k riadiacim a kontrolným systémom; 3.doplňujúce audítorské služby pri overení splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenia odporúčaní nadväzujúce na overenie podľa bodu 1.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 1 198 000,00 0% EUR 21. Marec 2016 72604

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636035/content/589534/download","filename":"PWC Slovakia Oznámenie o výsledku PRK.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×