Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
667 860,00
Konečná suma(Bez DPH):
667 860,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 667 860,00 0% EUR 23. December 2014 72107

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571681/content/206109/download","filename":"ZM_2014_0536_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Kritériá 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571669/content/206930/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VEMEX ENERGO s.r.o. - časť Kritériá 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571648/content/206065/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571693/content/206099/download","filename":"Zápisnica KPÚ 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2013/0428-finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639139/content/663914/download","filename":"ZM_2013_0428_finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dodávke zemného plynu 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749862/content/425485/download","filename":"DZM_2014_0536_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2013/0428-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638823/content/659008/download","filename":"ZM_2013_0428_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZM/2014/0536 k zmluve o dodávke plynu S-Klasik 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749930/content/425743/download","filename":"DZM_2014_0536_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO - čiastková zmluva za 2.Q k rámcovej dohode 19. Október 2016 19. Október 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0536 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795840/content/672240/download","filename":"ZM_2014_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k ZM/2014/0536 k zmluve o dodávke plynu S - Klasik 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774442/content/560757/download","filename":"DZM_2014_0536_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. ZM/2014/0536 o dodávke zemného plynu - maloodber 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774445/content/560762/download","filename":"DZM_2014_0536_0005_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571687/content/206708/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke doplnenie SP 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571678/content/859305/download","filename":"Doplnenie SP 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571678/content/859306/download","filename":"B.3 Príloha č.1 Špecifikácia ceny_zmena.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Ostatné 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207503/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207504/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207505/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207506/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207507/download","filename":"Poverenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207508/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571660/content/207509/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MET Slovakia, a. s. - časť Ostatné 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571657/content/206883/download","filename":"Čestné vyhlásenie o uzavretí Rámcovej zmluvy o prístupe a distribúcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571657/content/206884/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571657/content/206885/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571657/content/206886/download","filename":"Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571657/content/206887/download","filename":"Titulný - obsahový list.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957420/content/744436/download","filename":"ZM_2014_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638238/content/646436/download","filename":"ZM_2014_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2013/0428 za rok 2014 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571672/content/207014/download","filename":"ZM_2013_0428_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0536-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957417/content/744435/download","filename":"ZM_2014_0536_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VEMEX ENERGO s.r.o. - časť Ostatné 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206966/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206967/download","filename":"Generálna plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206968/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206969/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206970/download","filename":"Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206971/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571645/content/206972/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571675/content/859302/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571675/content/859303/download","filename":"B.3 Príloha č.2 Odberné miesta_zmena_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Kritériá 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571654/content/206077/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571684/content/206601/download","filename":"1 SPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571684/content/206602/download","filename":"2 VEMEX ENERGO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571684/content/206603/download","filename":"3 Stredoslovenská energetika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571684/content/206604/download","filename":"4 ZSE Energia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571696/content/206586/download","filename":"Zapisnica splnenie pož. na predm. zákazky 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571696/content/206587/download","filename":"Zapisnica splnenie pož. na predm. zákazky 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571696/content/206588/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie ponuk 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571696/content/206589/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie ponuk 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - časť Ostatné 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206799/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206800/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206801/download","filename":"Prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206802/download","filename":"Splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206803/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571666/content/206804/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571690/content/206943/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571690/content/206944/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o dodávke zemného plynu 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774439/content/560752/download","filename":"DZM_2014_0536_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. - časť Kritériá 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571663/content/206082/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. - časť Ostatné 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207357/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207358/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207359/download","filename":"Doklad o úhrade zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207360/download","filename":"Identifikačné a kontaktné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207361/download","filename":"List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207362/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207363/download","filename":"Poverenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207364/download","filename":"Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207365/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207366/download","filename":"Vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207367/download","filename":"Zmluva o dodávke zemného plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571651/content/207368/download","filename":"Zmluva o dodávke zemného plynu kategórie S.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2014 6. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859292/download","filename":"1_Pokyny pre uchadzacov_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859293/download","filename":"A.1 Príloha č.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859294/download","filename":"A.2 Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859295/download","filename":"B.3 Príloha č.1 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859296/download","filename":"B.3 Príloha č.2 Odberné miesta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859297/download","filename":"B.3 Príloha č.3 Poverené osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859298/download","filename":"B.3 Príloha č.4 Zmluva MO plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571642/content/859299/download","filename":"B.3 Príloha č.5 Zmluva SO plyn.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×