Obstarávanie

Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
945 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
788 166,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Nákup odpadových nádob v počte 8500 ks, nákup ekoskladov s príslušenstvom v počte 7 sád, nákup zberových automobilov v počte 2 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 4 518 700,00 20% EUR 30. December 2014 72097
REDOX, s.r.o. 3 427 100,00 20% EUR 30. December 2014 72098

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336546/content/318161/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336546/content/318162/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Komunálna technika, s.r.o. 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336537/content/146040/download","filename":"Komunalna technika.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336531/content/146148/download","filename":"Zapisnica z posudenia podmienok ucasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336531/content/146149/download","filename":"Zapisnica z posudenia podmienok ucasti 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336543/content/146313/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336513/content/145950/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336513/content/145951/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336513/content/145952/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336513/content/145953/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336513/content/145954/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145859/download","filename":"obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145860/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145861/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145862/download","filename":"A3-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145863/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145864/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336474/content/145865/download","filename":"B3-zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336483/content/146072/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEVA-SK s.r.o. Rožňava 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336498/content/146141/download","filename":"mevask.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Január 2015 3. Január 2015 []
Zmluva Zmluva 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336528/content/146025/download","filename":"redox.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336477/content/145940/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEVA-SK s.r.o. Rožňava 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336540/content/146067/download","filename":"MevaSk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336507/content/145899/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336507/content/145900/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336525/content/146024/download","filename":"meva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Elkoplast Slovakia s.r.o. 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336492/content/145898/download","filename":"elkoplast.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336504/content/317896/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 3PM s.r.o. 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336489/content/146351/download","filename":"3pm.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336480/content/146003/download","filename":"Oznámenie o zrušení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Redox, s.r.o. 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336534/content/146368/download","filename":"Redox.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336510/content/145874/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336510/content/145875/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336516/content/146026/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Január 2015 3. Január 2015 []
Ponuky uchádzačov KOMUNÁLNA TECHNIKA s. r. o. 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336495/content/146007/download","filename":"ktech.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Redox, s.r.o. 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336501/content/146369/download","filename":"redox.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Január 2015 3. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336486/content/146158/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336486/content/146159/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 12. Október 2014 12. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336549/content/318203/download","filename":"Zapisnica zo zasadnutia komisie 20131104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336549/content/318204/download","filename":"Zapisnica zo zasadnutia komisie 20131118.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336549/content/318205/download","filename":"Zapisnica zo zasadnutia komisie 20140210.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336549/content/318206/download","filename":"Zapisnica zo zasadnutia komisie - vyhodnotenie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×