Obstarávanie

Zberové vozidlo, zberové nádoby, kontajnery


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Galanta
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
513 480,00
Konečná suma(Bez DPH):
427 900,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

1. Verejný obstarávateľ v rámci projektu Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta , týmto verejným obstarávaním obstaráva Zberové vozidlo , zberné nádoby, kontajnery. 2. Verejný obstarávateľ sa pri tomto verejnom obstarávaní, riadi § 35a Zákona (zohľadnenie energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorového vozidla) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z uvedeného vyplýva, že pri nákupe vozidla požaduje energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla ( EURO VI) počas jeho životnosti v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe . Nakupované vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém Smernicu 70/157/EHS aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel, (Predpis č. 309/ 2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel. Verejný obstarávateľ pri nákupe vozidla bude požadovať od uchádzačov predložiť technickú dokumentáciu vozidla ( katalógové listy, prospekty ) ) s plnením európskej normy EURO VI a možnosťou registrácie vozidla po 1.1.2014 a fotografie vozidla.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 427 900,00 0% EUR 18. November 2014 72054

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2014 28. November 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. December 2014 31. December 2014
Iný dokument k zákazke Menovanie komisie 25. September 2014 25. September 2014
Iný dokument k zákazke Oznámenie 25. September 2014 25. September 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2014 28. November 2014
Ponuky uchádzačov REDOX Lučenec 3. November 2014 3. November 2014
Zmluva Zmluva 30. December 2014 30. December 2014
Ponuky uchádzačov Komunálna technika s.r.o. 3. November 2014 3. November 2014
Iný dokument k zákazke Oznámenie o ukončení VO 2. Január 2015 2. Január 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2014 25. September 2014
Iný dokument k zákazke Oznámenie Vestník, EÚ 5. Január 2015 5. Január 2015
Zápisnica Zápisnica 30. December 2014 30. December 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Júl 2014 23. Júl 2014
Zápisnica Zápisnica 28. November 2014 28. November 2014
Iný dokument k zákazke Komisia verejného obstarávateľa 28. November 2014 28. November 2014
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie dve ponuky 30. December 2014 30. December 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2014 30. December 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. September 2014 25. September 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×