Obstarávanie

Zberové vozidlo, zberové nádoby, kontajnery


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Galanta
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
513 480,00
Konečná suma(Bez DPH):
427 900,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

1. Verejný obstarávateľ v rámci projektu Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta , týmto verejným obstarávaním obstaráva Zberové vozidlo , zberné nádoby, kontajnery. 2. Verejný obstarávateľ sa pri tomto verejnom obstarávaní, riadi § 35a Zákona (zohľadnenie energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorového vozidla) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z uvedeného vyplýva, že pri nákupe vozidla požaduje energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla ( EURO VI) počas jeho životnosti v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe . Nakupované vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém Smernicu 70/157/EHS aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel, (Predpis č. 309/ 2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel. Verejný obstarávateľ pri nákupe vozidla bude požadovať od uchádzačov predložiť technickú dokumentáciu vozidla ( katalógové listy, prospekty ) ) s plnením európskej normy EURO VI a možnosťou registrácie vozidla po 1.1.2014 a fotografie vozidla.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 427 900,00 0% EUR 18. November 2014 72054

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324466/content/304093/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324466/content/304094/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324436/content/304074/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Menovanie komisie 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324451/content/304081/download","filename":"Menovanie komisie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324454/content/141712/download","filename":"Druhé oznámenie Zberové vozidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324454/content/141713/download","filename":"2014-OJS138-247318-sk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324418/content/141683/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX Lučenec 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324457/content/141809/download","filename":"VS Galanta Zber.vozidlo kritériá.PDF"}]
Zmluva Zmluva 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324430/content/141917/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Komunálna technika s.r.o. 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324460/content/141877/download","filename":"plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324460/content/141878/download","filename":"Obsah kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324460/content/141879/download","filename":"Návrh Kúpnej zmluvy s cenou.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o ukončení VO 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324439/content/304076/download","filename":"oznamenie_280429.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324445/content/141832/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie Vestník, EÚ 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324442/content/141707/download","filename":"2015-OJS002-001936-sk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324424/content/141882/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie Eakcia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324415/content/141706/download","filename":"SP_Zberove vozidlo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324463/content/141913/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324463/content/141914/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie Eakcia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Komisia verejného obstarávateľa 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324421/content/141804/download","filename":"Menovanie komisie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie dve ponuky 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324427/content/141904/download","filename":"Zdôvodnenie dve ponuky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2014 30. December 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324448/content/304079/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×