Obstarávanie

Zabezpečenie praktickej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
450 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
375 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80300000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
22

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Miesto výkonu služby
  • 10 % Odborný personál - lektori na praktickú výučbu
  • 10 % Odborné podmienky na praktickú výučbu

Opis obstarávania

Zabezpečenie praktickej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku v rámci prípravy na budúce povolanie v študijnom programe ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné obstarávanie, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy, rádiologická technika.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ústredná vojenská nemocnica 1 329 000,00 20% EUR 30. Január 2015 71559
ADOS Mária, s.r.o. 1 1 700,00 20% EUR 29. Január 2015 71560
ARTEMEDA, s.r.o. 1 1 500,00 20% EUR 29. Január 2015 71561
J. M. ZÁŇ, s. r. o. 1 800,00 20% EUR 29. Január 2015 71562
MEDPRAKTIK, s.r.o. 1 800,00 20% EUR 29. Január 2015 71563
MUDr. Jela Tuská 1 800,00 20% EUR 29. Január 2015 71564
PEDIAGYN, s.r.o. 1 800,00 20% EUR 29. Január 2015 71565
Spišská katolícka charita 1 7 000,00 20% EUR 29. Január 2015 71566
ZDRAVSTAR, s.r.o. 1 800,00 20% EUR 29. Január 2015 71567
JAVORKA, s.r.o. 1 650,00 20% EUR 29. Január 2015 71568
Mgr. Iveta Kucková 1 150,00 20% EUR 29. Január 2015 71569
ZDRAVSTAR, s.r.o., MUDr. Ján Hruška 1 650,00 20% EUR 29. Január 2015 71570
Falck Záchranná a.s. 1 50 000,00 20% EUR 31. Január 2015 71571
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 1 1 900,00 20% EUR 2. Február 2015 71572
Horská záchranná služba 1 3 000,00 20% EUR 2. Február 2015 71573
Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 1 7 650,00 20% EUR 30. Január 2015 71574
SALUS VITALIS, o.z. 1 1 300,00 20% EUR 30. Január 2015 71575
KÚPELE LÚČKY a.s. 1 10 500,00 20% EUR 29. Január 2015 71576
Národné rehabilitačné centrum 1 6 000,00 20% EUR 29. Január 2015 71577
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 9 000,00 20% EUR 30. Január 2015 71578
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 8 000,00 20% EUR 30. Január 2015 71579
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 8 000,00 20% EUR 30. Január 2015 71580

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276418/content/122764/download","filename":"(Zmluva ZDRAVSTAR -MUDr. Hruška - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276427/content/123519/download","filename":"Zmluva MEDPRAKTIK-2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276406/content/122704/download","filename":"(Zmluva MUDr. Turská Jela - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276446/content/123218/download","filename":"(Zmluva Spišská katolícka charita - 2015).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276521/content/122937/download","filename":"RUVZ, Dolny Kubin.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276467/content/122761/download","filename":"Zmluva Salus Vitalis - 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276530/content/122900/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk RKsZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276506/content/122936/download","filename":"UVN SNP, Fakultna nemocnica, Ruzomberok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JAVORKA, s.r.o. 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276545/content/123230/download","filename":"Ponuka PRK - Javorka 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276518/content/123650/download","filename":"RUVZ, Liptovsky Mikulas.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276479/content/123286/download","filename":"(Zmluva - UVZ D. Kubín 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276415/content/122897/download","filename":"(Zmluva ZDRAVSTAR - MUDr. Hrušková - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276485/content/122888/download","filename":"Zmluva - UVZ Poprad 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDPRAKTIK, s.r.o. 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276548/content/122870/download","filename":"(Ponuka PRK - MEDPRAKTIK 2014).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276421/content/123001/download","filename":"(Zmluva Mgr. Kucková - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276449/content/122687/download","filename":"(Zmluva ADOS Mária 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276464/content/122938/download","filename":"(Zmluva SČK - 2015).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276433/content/122681/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - VZ FZ KU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MUDr. Jela Turská 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276403/content/122671/download","filename":"(Ponuka PRK - Turská 2014).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276455/content/122765/download","filename":"Zmluva FALCK - 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276482/content/123373/download","filename":"(Zmluva - L. Mikuláš - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276452/content/122693/download","filename":"Zmluva UVN SNP - FN - 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutocneho uhradeného plnenia 19. Júl 2016 19. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516522/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Ados Maria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516523/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Artemeda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516524/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - HZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516525/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - J.M. Zan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516526/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Javorka, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516527/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Kuckova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516528/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Kupele Lucky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516529/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Medpraktik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516530/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - MUDr. Turska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516531/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Pediagyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516532/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - SKCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516533/download","filename":"49 a - plnenie 2015 - Zdravstar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516534/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -NRC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516535/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -OSZSSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516536/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -RUVZ-DK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516537/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -RUVZ-LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516538/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -RUVZ-PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516539/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -Salus vitalis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516540/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -SCK Liptov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691944/content/516541/download","filename":"49 a - plnenie 2015 -UVN.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276439/content/122882/download","filename":"(Zápisnica z otvárania ponúk).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276412/content/122858/download","filename":"(Zmluva J. M. ZÁŇ, s.r.o.-2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276458/content/122850/download","filename":"Zmluva OSZZS SR - 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276409/content/122816/download","filename":"Zmluva Artemeda, s.r.o.-2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276473/content/122984/download","filename":"(Zmluva Kúpele Lúčky - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276430/content/123624/download","filename":"Zmluva PEDIAGYN, s.r.o.-2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276461/content/122887/download","filename":"(Zmluva Horská záchranná služba - 2015).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276476/content/123209/download","filename":"(Zmluva NRC Kováčová 2015).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276533/content/122985/download","filename":"Sprava o zakazke - Prakticka vyucba studentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARTEMEDA, s.r.o. 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276436/content/122807/download","filename":"Ponuka PRK - Artemeda 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276509/content/123251/download","filename":"SKCH, Spisska Nova Ves.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mgr. Iveta Kucková 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276542/content/123043/download","filename":"(Ponuka PRK - Kucková 2014).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276539/content/122896/download","filename":"Súťažné podklady - RKsZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276424/content/123295/download","filename":"Zmluva MUDr. Javorka - 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Falck Záchranná a.s. 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276488/content/123224/download","filename":"Falk Zachranna, a.s., Kosice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276512/content/123434/download","filename":"SCK Liptovsky Mikulas.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KÚPELE LÚČKY a.s. 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276497/content/123646/download","filename":"Kupele Lucky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZDRAVSTAR, s.r.o., MUDr. Ján Hruška 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276536/content/123060/download","filename":"(Ponuka PRK - Zdravstar - Hruška 2014).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276515/content/123609/download","filename":"RUVZ, Poprad.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADOS Mária s.r.o. 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276491/content/123377/download","filename":"ADOS Maria, s.r.o., Rosina.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Národné rehabilitačné centrum Kováčová 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276494/content/123598/download","filename":"Narodne rehabilitacne centrum, Kovacova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Občianske združenie - Salus Vitalis 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276527/content/122863/download","filename":"Salus Vitalis, Ziar na Hronom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PediaGyn., s.r.o. 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276551/content/122914/download","filename":"Ponuka PRK - PediaGyn 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZDRAVSTAR, s.r.o., MUDr. Ivana Hrušková 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276503/content/122818/download","filename":"(Ponuka PRK - Zdravstar -Hrušková 2014).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276524/content/122817/download","filename":"Operacne stred.zachrannej zdravotnej sluzby SR, Bratislava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov J. M. ZÁŇ, s.r.o. 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276470/content/122872/download","filename":"(Ponuka PRK - J. M. Záň 2014).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Horská záchranná služba 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276500/content/122891/download","filename":"Horska zachranna sluzba, Horny Smokovec.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×