Obstarávanie

Chlieb (2019)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 172,00
Konečná suma(Bez DPH):
23 207,00
Zaplatené:
82.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15811100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

konzumný; balený; krájaný

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: charakteristika:, Hodnota / charakteristika: čerstvé pekárske výrobky; Technické vlastnosti: zmyslové požiadavky:, Hodnota / charakteristika: vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá, hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť zodpovedajúca použitým surovinám; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce Potravinovému kódexu:, Hodnota / charakteristika: v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Chlieb celozrnný/čierny/grahamový - hmotnosť:, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Chlieb celozrnný/čierny/grahamový - počet:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
P E Z A a.s. 2 25 527,70 10% EUR 27. December 2018 247614

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×