Obstarávanie

Komunálna technika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
568 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
473 900,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie nových nepoužívaných komunálnych vozidiel v zmysle požiadaviek a minimálnej technickej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 568 680,00 20% EUR 9. Marec 2015 71213

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368611/download","filename":"Obsah_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368612/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368613/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368614/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368615/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368616/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488306/content/368617/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488333/content/368640/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488333/content/368641/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488330/content/368635/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488315/content/368622/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk_NKS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Marec 2015 21. Marec 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488327/content/368632/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX, s.r.o. 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488321/content/368628/download","filename":"VS NKS Ostatné.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Komunálna technika, s.r.o. 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488324/content/368630/download","filename":"Obsah ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488318/content/368625/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488336/content/368642/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Marec 2015 21. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488312/content/368620/download","filename":"Zmluva N_20150310094823.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×