Obstarávanie

Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 160,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72400000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Poskytnutie služby dátového prepojenia pracovísk magistrátu hl. mesta SR Bratislavy prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete magistrátu do medzinárodnej siete Internet

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 4 98 160,00 0% EUR 9. Apríl 2015 70349

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní častí ponúk 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465134/content/357966/download","filename":"Otváranie časti ponúk Ostatné Internet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465134/content/357967/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá Internet.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465143/content/357972/download","filename":"§44 ods.2 Internet Zápisnica výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465099/content/357952/download","filename":"SP INTERNET 2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465120/content/171014/download","filename":"Zmluva_internet.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov Slovanet, a.s. 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465114/content/357957/download","filename":"Ponuka Slovanet a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov VNET, a.s. 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465111/content/357956/download","filename":"Ponuka VNET a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465127/content/171067/download","filename":"oznamenie_ Internet VVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465127/content/171068/download","filename":"TED Oznámenie Internet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465105/content/357954/download","filename":"Správa o zákazke §21 ods 3 Internet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovak Telekom, a.s. 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465102/content/357953/download","filename":"Ponuka Slovak Telekom a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov BENESTRA, s.r.o. 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465108/content/357955/download","filename":"ponuka GTS Slovakia, s.r.o. - BENESTRA, s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465137/content/357969/download","filename":"§44 ods.2 Internet Zápisnica výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady na stiahnutie prostredníctvom www.obstaravanie.bratislava.sk/bask 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/465140/content/357971/download","filename":"Internet § 33 ods. 10 Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×