Obstarávanie

Právne poradenstvo a zastupovanie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
137 404,00
Konečná suma(Bez DPH):
114 503,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79100000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 60 % cena
  • 30 % kvalifikačné predpoklady
  • 10 % funkčné charakteristiky

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných poradenských služieb v oblasti právnych služieb minimálne v štandardoch určených podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. 1 137 404,00 20% EUR 10. Február 2015 70250

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) ods.2 za kalendárny rok 2016 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781119/content/590746/download","filename":"Suma súhrnného plnenia §64 ods. 1 písm. d) ods.2 - Právne poradenstvo a zastupovanie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) ods.2 za kalendárny rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932570/content/726517/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) ods.2 - Právne poradenstvo a zastupovanie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) ods.1 za celé obdobie trvania zmluvy 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934784/content/733991/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia ! 64 ods.1 písm.d) ods.1 - Právne poradenstvo a zastupovanie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×