Obstarávanie

Nákup technológií pre digitalizáciu tlačových postupov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Cofin, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
287 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
287 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42991000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup technológií pre digitalizáciu tlačových postupov: 1 ks Farebný digitálny tlačový stroj so softvérovým vybavením na tlač fotokníh, 1 ks Stroj na väzbu V2 s lepením PUR, 1 ks Stroj na väzbu V1, 1 ks Stroj na nízko nákladovú výrobu knižných dosiek, 1 ks CNC kombinovaný stroj na rezanie kartónov s možnosťou frézovania a gravírovania doskových materiálov. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 287 900,00 0% EUR 31. Marec 2015 70222

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118364/content/56968/download","filename":"21_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118358/content/56941/download","filename":"Kupna zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118361/content/56978/download","filename":"Informácia o výsledku súťaže.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118379/content/57274/download","filename":"29_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118379/content/57275/download","filename":"36_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118382/content/57327/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118376/content/57175/download","filename":"26_Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118367/content/57060/download","filename":"1O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118367/content/57061/download","filename":"1K.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118355/content/56980/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KRÍDLA s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118370/content/57035/download","filename":"3O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118370/content/57036/download","filename":"3K.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IT EXPRES s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118373/content/57137/download","filename":"2O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/118373/content/57138/download","filename":"2K.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×