Obstarávanie

Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný bezpečnostný úrad
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
164 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
164 150,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 30 % Cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH - expert pre bezpečnostný audit PKI infraštruktúry
  • 25 % Cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH - expert pre bezpečnosť informačných systémov
  • 25 % Cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH - expert pre riadenie projektov
  • 10 % Cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH - expert pre finančné riadenie, kontrolu a hodnotenie projektov
  • 10 % Cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH - expert pre koordinačnú a metodickú podporu

Opis obstarávania

Poskytnutie audítorských služieb a poradenstva pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie zahŕňa najmä: 1. Vykonanie, v každom roku účinnosti rámcovej dohody, bezpečnostných auditov certifikačných autorít prevádzkovaných Národným bezpečnostným úradom, a to najmä podľa § 6 ods. 3 a 4 vyhlášky NBÚ č. 132/2009 Z.z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov a zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom auditu bude Koreňová certifikačná autorita, Slovenská národná certifikačná autorita a ďalšie prevádzkované technológie PKI infraštruktúry, vrátane technológií záložného pracoviska. 2. Vypracovanie záverečného bezpečnostného auditu informačného systému Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (ďalej aj len "IS ES") dodaného v rámci projektu podporovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie vrátane auditu jeho súladu so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy. Súčasťou bezpečnostného auditu bude aj vykonanie externého a interného penetračného testovania zabezpečenia sieťovej infraštruktúry Národného bezpečnostného úradu proti nežiaducemu prieniku, identifikovanie slabých, zraniteľných miest najmä routerov, firewallov, sieťových periférií, serverov, pracovných staníc, aplikácií a web aplikácií. 3. Tvorba analýz, štúdií, strategických dokumentov, koordinačná a metodická podpora riadenia, kontroly a monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.3 Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KPMG Slovensko spol. s r.o. 1 147 400,00 0% EUR 25. Júl 2014 70205
KPMG Slovensko spol. s r.o. 1 16 750,00 0% EUR 25. Máj 2015 70206

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914680/content/768742/download","filename":"Suma_skutočne_uhradeného_plnenia_Čiastková_zmluva_c_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914680/content/768743/download","filename":"Suma_skutočne_uhradeného_plnenia_Čiastková_zmluva_c_4.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 282/2014/IBEP-055, čiastková zmluva č. 1 a čiastková zmluva č. 2 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224252/content/871381/download","filename":"Dokument_Suma_skutocne_uhradeneho_plnenia .pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode č. 282/2014/IBEP-055 19. September 2017 19. September 2017 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA § 44 ODS. 2 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 282/2014/IBEP-055 - čiastková zmluva č. 1 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224240/content/871375/download","filename":"suma_plnenia .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. 282/2014/IBEP-055 19. September 2017 19. September 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224234/content/871370/download","filename":"Dokument_Potvrdenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224234/content/871371/download","filename":"Dokument_Potvrdenie2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224234/content/871372/download","filename":"Dokument_Potvrdenie3.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Zápisnica Zápisnica 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224255/content/871384/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritéria 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska SÚŤAŽNÉ PODKLADY 25. Marec 2014 25. Marec 2014 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224237/content/871373/download","filename":"Dokument_zoznam_subdodavatelov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224249/content/871378/download","filename":"Dokument_Potvrdenie_cz_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224249/content/871379/download","filename":"Dokument_Potvrdenie._cz_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KPMG Slovensko spol. s r.o. 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871354/download","filename":"Kriteria_listinna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871355/download","filename":"Formular_c1_identifikacne_udaje_KPMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871356/download","filename":"Formular_c4_vyhlasenie_subdodavatelia_KPMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871357/download","filename":"Formular_c5_suhlas_s_aukcnym_poriadkom_KPMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871358/download","filename":"Navrh_RD_prilohy_KPMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224225/content/871359/download","filename":"Ostatne_listinna.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224222/content/871331/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224258/content/871386/download","filename":"Dokument _zoznam subdodavatelov .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument_Potvrdenie podľa § 49a, ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. - Čiastková zmluva č. 3 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876460/content/576533/download","filename":"Dokument_Potvrdenie o poskytnutí služby_ČZ_č_3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2014 30. Jún 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. August 2014 7. August 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224228/content/871364/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224228/content/871365/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/224261/content/871388/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876463/content/576537/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia_Čiastková zmluva_3.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×