Obstarávanie

Geodetické práce pre potreby RO SPF


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
800 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
799 986,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71354300-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
22

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce v ZO).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70162
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70163
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70164
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70165
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70166
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70167
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70168
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70169
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70170
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70171
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70172
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70173
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70174
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70175
IGK s. r. o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70176
A-ZENIT s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70177
A-ZENIT s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70178
GEODET SNINA, s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70179
GEODET SNINA, s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70180
GEODET SNINA, s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70181
GEODET SNINA, s.r.o. 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70182
Ing. Vincent Dulina CZIPO 1 36 363,00 0% EUR 20. Máj 2015 70183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov GEODETIC spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487230/content/365416/download","filename":"priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487230/content/365417/download","filename":"príloha2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOplán Trenčín s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364350/download","filename":"Cenová ponuka na RO SPF Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364351/download","filename":"Cenová ponuka na RO SPF Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364352/download","filename":"Cenová ponuka na RO SPF Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364353/download","filename":"Cenová ponuka na RO SPF Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364354/download","filename":"Príloha č. 2 Cenová ponuka RO SPF Nitra_kritérium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364355/download","filename":"Príloha č. 2 Cenová ponuka RO SPF Považská Bystrica _kritérium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364356/download","filename":"Príloha č. 2 Cenová ponuka RO SPF Trenčín_kritérium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487129/content/364357/download","filename":"Príloha č. 2 Cenová ponuka RO SPF Trnava_kritérium.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Brandys 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487132/content/364376/download","filename":"priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487132/content/364377/download","filename":"priloha_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOKART PREŠOV s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487352/content/366423/download","filename":"Cenova ponuka na RO SPF - Humenne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487352/content/366424/download","filename":"Cenova ponuka na RO SPF - Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487352/content/366425/download","filename":"Cenova ponuka na RO SPF - Prešov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487239/content/365500/download","filename":"Geodetické práce pre potreby RO SPF_KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GK GAMA s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364783/download","filename":"20150204100818442.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364784/download","filename":"20150204101032248.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364785/download","filename":"20150204101236497.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364786/download","filename":"20150204101554153.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364787/download","filename":"20150204101935816.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487182/content/364788/download","filename":"20150204102336058.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geodet Gremium s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487179/content/364766/download","filename":"Priloha c 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487179/content/364767/download","filename":"Priloha c 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODETICCA s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365392/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365393/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365394/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365395/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365396/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365397/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365398/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365399/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365400/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365401/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_1_RO_SPF_ZO_Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365402/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365403/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365404/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365405/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365406/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365407/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365408/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365409/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365410/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487227/content/365411/download","filename":"cenova_ponuka_priloha_2_RO_SPF_ZO_Trnava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOREX s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365521/download","filename":"LMikulas_Priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365522/download","filename":"LMikulas_Priloha_1_nie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365523/download","filename":"LMikulas_Priloha_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365524/download","filename":"LMikulas_Priloha_2_nie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365525/download","filename":"Martin_Priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365526/download","filename":"Martin_Priloha_1_nie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365527/download","filename":"Martin_Priloha_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487245/content/365528/download","filename":"Martin_Priloha_2_nie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov Dátum neuvedený 5. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Ján Šrámka 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487212/content/365100/download","filename":"RO SPF B.Bystrica priloha 1 a 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487212/content/365101/download","filename":"RO SPF Lucenec priloha 1 a 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487212/content/365102/download","filename":"RO SPF Zvolen priloha 1 a 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Siman a Jorčík spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364710/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364711/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364712/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364713/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Dunajská Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364714/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364715/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364716/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364717/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364718/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364719/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364720/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364721/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Nové Zámky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364722/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364723/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364724/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364725/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364726/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364727/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364728/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Nové Zámky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364729/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364730/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364731/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364732/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Rimavská Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364733/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364734/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364735/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364736/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364737/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364738/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364739/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Rimavská Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364740/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364741/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364742/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364743/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364744/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364745/download","filename":"Príloha č 1 Cenová ponuka na RO SPF Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364746/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364747/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364748/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364749/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Dunajská Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364750/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364751/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364752/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487173/content/364753/download","filename":"Príloha č 2 Kritérium na hodnotenie ponuky na RO SPF Lučenec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A-ZENIT s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487285/content/366269/download","filename":"PRILOHA_1_RIMAVSKA_SOBOTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487285/content/366270/download","filename":"PRILOHA_1_ROZNAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487285/content/366271/download","filename":"PRILOHA_2_RIMAVSKA_SOBOTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487285/content/366272/download","filename":"PRILOHA_2_ROZNAVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOSPOL SLOVAKIA s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487120/content/364243/download","filename":"Príloha č.1_Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487120/content/364244/download","filename":"Príloha č.1_košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487120/content/364245/download","filename":"Príloha č.1_michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487120/content/364246/download","filename":"Príloha č.1_Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487120/content/364247/download","filename":"Príloha č.1_Trebišov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOTOP Košice s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487185/content/364792/download","filename":"Zoznam_dokladov_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GK URBAN - LAUKO spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487319/content/366346/download","filename":"Príloha_1_2_Banská_Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487319/content/366347/download","filename":"Príloha_1_2_Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487319/content/366348/download","filename":"Príloha_1_2_Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487319/content/366349/download","filename":"Príloha_1_2_Zvolen.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487150/content/364500/download","filename":"zápisnica OK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mišík geodetická kancelária s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487164/content/364542/download","filename":"RO SPF Lučenec.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 00685/2017-UVZD-ZT0006/17.00 k Rámcovej dohode č.01748/2015-UVRD-U00001/15.00 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796852/content/554058/download","filename":"Dodatok č.006852017-UVZD-ZT0006-17.00 k Rámcovej dohode č.017482015-UVRD-U00001-15.00- geodetické práce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODET SNINA s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487135/content/364387/download","filename":"20150204111155256.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487135/content/364388/download","filename":"20150204111442033.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487135/content/364389/download","filename":"20150204112601661.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487135/content/364390/download","filename":"20150204112648296.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOPROJEKT-SK s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487161/content/364530/download","filename":"RO SPF Trenčín.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ladislav Filip GEOMAP 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366489/download","filename":"Príloha č 1-Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366490/download","filename":"Príloha č 1-Nové Zámky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366491/download","filename":"Príloha č 1-Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366492/download","filename":"Príloha č 1-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366493/download","filename":"Príloha č 2-Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366494/download","filename":"Príloha č 2-Nové Zámky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366495/download","filename":"Príloha č 2-Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487373/content/366496/download","filename":"Príloha č 2-Zvolen.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487275/content/366216/download","filename":"zapisnica OO + VPU.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487349/content/366413/download","filename":"trenčín.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487310/content/366303/download","filename":"d. streda.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487334/content/366365/download","filename":"p. bystrica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODET spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365781/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365782/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365783/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365784/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365785/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365786/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365787/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365788/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365789/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365790/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365791/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365792/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365793/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365795/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365796/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365797/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365798/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365799/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365800/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487251/content/365801/download","filename":"1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOMETRA s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487126/content/364330/download","filename":"Príloha č_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487126/content/364331/download","filename":"Príloha č_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOPRIS spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364317/download","filename":"20150204113434557.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364318/download","filename":"20150204113604972.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364319/download","filename":"20150204113729152.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364320/download","filename":"20150204113852923.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364321/download","filename":"20150204113946857.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364322/download","filename":"cp-kritérium na hodnotenie ponuky_BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364323/download","filename":"cp-kritérium na hodnotenie ponuky_LC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364324/download","filename":"cp-kritérium na hodnotenie ponuky_LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364325/download","filename":"cp-kritérium na hodnotenie ponuky_MT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487123/content/364326/download","filename":"cp-kritérium na hodnotenie ponuky_ZV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487292/content/366283/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487292/content/366284/download","filename":"príloha č. 2 - hodnotiace tab. ZO 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487292/content/366285/download","filename":"príloha č. 3 - hodnotiace tab. 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOMETRA s.r.o. doplnenie 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487282/content/366255/download","filename":"Príloha č_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487282/content/366256/download","filename":"Príloha č_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487282/content/366257/download","filename":"Príloha č_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487282/content/366258/download","filename":"Príloha č_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487269/content/366202/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487269/content/366203/download","filename":"príloha č. 2 - hodnotiace tab. ZO 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487269/content/366204/download","filename":"príloha č. 3 - hodnotiace tab. 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487272/content/366207/download","filename":"zapisnica OO + VPU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487117/content/364233/download","filename":"sutazne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dibdiakgeo s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365890/download","filename":"Priloha_c_1_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365891/download","filename":"Priloha_c_1_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365892/download","filename":"Priloha_c_1_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365893/download","filename":"Priloha_c_1_4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365894/download","filename":"Priloha_c_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365895/download","filename":"Priloha_c_2_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365896/download","filename":"Priloha_c_2_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365897/download","filename":"Priloha_c_1_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365898/download","filename":"Priloha_c_1_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365899/download","filename":"Priloha_c_1_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365900/download","filename":"Priloha_c_1_4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365901/download","filename":"Priloha_c_2_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487257/content/365902/download","filename":"Priloha_c_2_2.PDF"}]
Ponuky uchádzačov GK Progeos s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487263/content/366153/download","filename":"Cenová ponuka RO SPF Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487263/content/366154/download","filename":"Cenová ponuka RO SPF NZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487263/content/366155/download","filename":"Cenová ponuka RO SPF Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Vladimír Nechuta 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365818/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka RO SPF Liptovský Mikuláš 16_12_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365819/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka RO SPF Martin 16_12_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365820/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka RO SPF Žilina 16_12_2014_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365821/download","filename":"Príloha č. 2 - cenová ponuka - kritérium na hodnotenie ponuky RO SPF Liptovský Mikuláš 16_12_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365822/download","filename":"Príloha č. 2 - cenová ponuka - kritérium na hodnotenie ponuky RO SPF Martin 16_12_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487254/content/365823/download","filename":"Príloha č. 2 - cenová ponuka - kritérium na hodnotenie ponuky RO SPF Žilina 16_12_2014_.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IGK s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366100/download","filename":"01 01 Banska Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366101/download","filename":"01 02 Banska Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366102/download","filename":"02 01 Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366103/download","filename":"02 02 Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366104/download","filename":"03 01 Humenne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366105/download","filename":"03 02 Humenne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366106/download","filename":"04 01 Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366107/download","filename":"04 02 Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366108/download","filename":"05 01 Liptovsky Mikulas.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366109/download","filename":"05 02 Liptovsky Mikulas.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366110/download","filename":"06 01 Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366111/download","filename":"06 02 Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366112/download","filename":"07 01 Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366113/download","filename":"07 02 Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366114/download","filename":"08 01 Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366115/download","filename":"08 02 Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366116/download","filename":"09 01 Povazska Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366117/download","filename":"09 02 Povazska Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366118/download","filename":"10 01 Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366119/download","filename":"10 02 Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366120/download","filename":"11 01 Rimavska Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366121/download","filename":"11 02 Rimavska Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366122/download","filename":"12 01 Trencin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366123/download","filename":"12 02 Trencin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366124/download","filename":"13 01 Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366125/download","filename":"13 02 Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366126/download","filename":"14 01 Zilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366127/download","filename":"14 02 Zilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366128/download","filename":"01 01 Dolny Kubin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366129/download","filename":"01 02 Dolny Kubin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366130/download","filename":"02 01 Dunajska Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366131/download","filename":"02 02 Dunajska Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366132/download","filename":"03 01 Lucenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366133/download","filename":"03 02 Lucenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366134/download","filename":"04 01 Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366135/download","filename":"04 02 Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366136/download","filename":"05 01 Nove Zamky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366137/download","filename":"05 02 Nove Zamky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366138/download","filename":"06 01 Roznava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366139/download","filename":"06 02 Roznava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366140/download","filename":"07 01 Trebisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366141/download","filename":"07 02 Trebisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366142/download","filename":"08 01 Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487260/content/366143/download","filename":"08 02 Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEO-TEAM Slovakia s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366190/download","filename":"11 Priloha c 1 RO SPF Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366191/download","filename":"12 Prilohy c 2 Kriteria na hodnotenie Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366192/download","filename":"21 Prilohy c 1 RO SPF Dunajská Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366193/download","filename":"22 Prilohy c 2 Kriteria na hodnotenie Dunajská Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366194/download","filename":"31 Prilohy c 1 RO SPF Nove Zamky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487266/content/366195/download","filename":"32 Prilohy c 2 Kriteria na hodnotenie Nové Zámky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Miloš Jacko PhD GEODET 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487242/content/365502/download","filename":"Cenova ponuka pril1a2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GRUY spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487218/content/365271/download","filename":"RO SPF Lucenec - Príloha c.1 - Cenova ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487218/content/365272/download","filename":"RO SPF Lucenec - Príloha c.2 - Cenova ponuka - kriterium n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487218/content/365273/download","filename":"RO SPF Rimavska Sobota - Príloha c.1 - Cenova ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487218/content/365274/download","filename":"RO SPF Rimavska Sobota - Príloha c.2 - Cenova ponuka - kri.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOŠ - g.k., s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365670/download","filename":"3ba1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365671/download","filename":"12bb4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365672/download","filename":"4ba2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365673/download","filename":"5ba3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365674/download","filename":"6ba4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365675/download","filename":"7ba1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365676/download","filename":"8ba2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365677/download","filename":"9bb1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365678/download","filename":"10bb2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365679/download","filename":"11bb3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365680/download","filename":"13bb1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365681/download","filename":"14bb2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365682/download","filename":"15nr1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365683/download","filename":"19nr1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365684/download","filename":"21za1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365685/download","filename":"25za1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365686/download","filename":"27pb1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365687/download","filename":"31pb1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365688/download","filename":"33tn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365689/download","filename":"37tn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365690/download","filename":"39tt1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365691/download","filename":"43tt1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365692/download","filename":"45ds1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365693/download","filename":"46ds2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365694/download","filename":"47ds3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365695/download","filename":"48ds1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365696/download","filename":"49zv1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365697/download","filename":"50zv2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365698/download","filename":"51zv3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365699/download","filename":"52zv1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365700/download","filename":"53nz1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365701/download","filename":"54nz2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365702/download","filename":"55nz3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487248/content/365703/download","filename":"56nz1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia v zmysle § 64 ods.1 písm.d) ods.2 za kalendárny rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932581/content/726538/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) ods.2 - Geodetické práce pre potreby RO SPF.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GSK geodetická spoločnosť s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365480/download","filename":"GSK_Nitra_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365481/download","filename":"GSK_Nitra_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365482/download","filename":"GSK_Povazska_Bystrica_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365483/download","filename":"GSK_Povazska_Bystrica_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365484/download","filename":"GSK_Trencin_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487236/content/365485/download","filename":"GSK_Trencin_2.PDF"}]
Ponuky uchádzačov BVB GEODETI spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364448/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka LC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364449/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka RS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364450/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka Rv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364451/download","filename":"Príloha č. 1 Cenová ponuka Zv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364452/download","filename":"Príloha č. 2 ceny priemer LC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364453/download","filename":"Príloha č. 2 ceny priemer RS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364454/download","filename":"Príloha č. 2 ceny priemer Rv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487141/content/364455/download","filename":"Príloha č. 2 ceny priemer Zv.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geomerkart s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487233/content/365465/download","filename":"RO SPF Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487233/content/365466/download","filename":"RO SPF Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487233/content/365467/download","filename":"RO SPF Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487233/content/365468/download","filename":"RO SPF Rimavská Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487233/content/365469/download","filename":"RO SPF Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LUPO - GEO s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487144/content/364471/download","filename":"príloha č_1 cenová ponuka_RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487144/content/364472/download","filename":"príloha č_1 cenová ponuka_RO SPF Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487144/content/364473/download","filename":"príloha č_2 cenová ponuka kritérium_RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487144/content/364474/download","filename":"príloha č_2 cenová ponuka kritérium_RO SPF Trebišov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geoplán spol. s r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487138/content/364408/download","filename":"Príloha č.1 aj ZO Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487138/content/364409/download","filename":"Príloha č.2 - Cenová ponuka ZO Poprad.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Progres CAD Engineering s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365061/download","filename":"Priloha_1_Cenova_ponuka_20_RO_Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365062/download","filename":"Priloha_1_Cenova_ponuka_21_RO_Humenne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365063/download","filename":"Priloha_1_Cenova_ponuka_22_RO_Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365064/download","filename":"Priloha_2_Kriterium_20_RO_Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365065/download","filename":"Priloha_2_Kriterium_21_RO_Humenne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487203/content/365066/download","filename":"Priloha_2_Kriterium_22_RO_Poprad.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Vincent Dulina CZIPO 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487221/content/365318/download","filename":"40 - Progres - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Juraj Karolčík 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487224/content/365323/download","filename":"Príloha č.1_ING_JURAJ_KAROLCIK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487224/content/365324/download","filename":"Príloha č.2_ING_JURAJ_KAROLCIK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GLOBING POPRAD s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487209/content/365076/download","filename":"20150204130538639.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487355/content/366441/download","filename":"trnava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOS Košice s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365250/download","filename":"Kritéria_Banská_Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365251/download","filename":"Kritéria_Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365252/download","filename":"Kritéria_Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365253/download","filename":"Kritéria_Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365254/download","filename":"Kritéria_Lučenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365255/download","filename":"Kritéria_Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365256/download","filename":"Kritéria_Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365257/download","filename":"Kritéria_Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365258/download","filename":"Kritéria_Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365259/download","filename":"Kritéria_Rimavská_Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365260/download","filename":"Kritéria_Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365261/download","filename":"Kritéria_Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487215/content/365262/download","filename":"Kritéria_Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOLAND TOP s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487206/content/365069/download","filename":"SKMBT_C360_14121617490.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487322/content/366353/download","filename":"martin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SGS Holding a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364827/download","filename":"RO SPF-Banska Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364828/download","filename":"RO SPF-Dolny Kubin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364829/download","filename":"RO SPF-Dunajska Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364830/download","filename":"RO SPF-Lucenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364831/download","filename":"RO SPF-Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364832/download","filename":"RO SPF-Nove Zamky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364833/download","filename":"RO SPF-Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487188/content/364834/download","filename":"RO SPF-Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOSPOL EAST s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364850/download","filename":"Príloha č.1- RO SPF Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364851/download","filename":"Príloha č.1- RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364852/download","filename":"Príloha č.1- RO SPF Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364853/download","filename":"Príloha č.2- RO SPF Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364854/download","filename":"Príloha č.2- RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487191/content/364855/download","filename":"Príloha č.2- RO SPF Trebišov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IVTER s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487197/content/365023/download","filename":"Príloha č.1-Cenová ponuka na RO SPF Nové Zámky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487197/content/365024/download","filename":"Príloha č.2-Kritérium na hodnotenie-RO SPF Nové Zámky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEO-ING s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365045/download","filename":"Scan0033.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365046/download","filename":"Scan0034.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365047/download","filename":"Scan0035.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365048/download","filename":"Scan0036.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365049/download","filename":"Scan0037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487200/content/365050/download","filename":"Scan0038.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODÉZIA Žilina a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364990/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364991/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364992/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Liptovský Mikuláš_opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364993/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364994/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364995/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364996/download","filename":"SPF Príloha 1 cenová ponuka RO Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364997/download","filename":"SPF Príloha 1,2 cenová ponuka RO Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364998/download","filename":"SPF Príloha 1,2 cenová ponuka RO Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/364999/download","filename":"SPF Príloha 1, 2 cenová ponuka RO Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365000/download","filename":"SPF Príloha 1, 2 cenová ponuka RO Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365001/download","filename":"SPF Príloha 1, 2 cenová ponuka RO Liptovský Mikuláš_opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365002/download","filename":"SPF Príloha 1, 2 cenová ponuka RO Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365003/download","filename":"SPF Príloha 1, 2 cenová ponuka RO Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365004/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365005/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365006/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Liptovský Mikuláš_opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365007/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Liptovský Mikuláš_opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365009/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365010/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365011/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365012/download","filename":"SPF Príloha 2 cenová ponuka RO Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365013/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Banská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365014/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365015/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Liptovský Mikuláš_opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365016/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365017/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365018/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487194/content/365019/download","filename":"SPF Príloha cenová ponuka RO Žilina.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geodézia Bardejov s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487176/content/364756/download","filename":"priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487176/content/364757/download","filename":"priloha_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODAT REAL s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487170/content/364559/download","filename":"Priloha 1 a 2 pre _RO SPF Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487170/content/364560/download","filename":"Priloha 1 a 2 pre _RO SPF Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487170/content/364561/download","filename":"Priloha 1a2 pre _RO SPF Humenne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geopoz s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487167/content/364546/download","filename":"RO SPF Banská Bystrica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOPLAN Prešov s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364523/download","filename":"RO SPF Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364524/download","filename":"RO SPF Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364525/download","filename":"RO SPF Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364526/download","filename":"RO SPF Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364527/download","filename":"RO SPF Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364528/download","filename":"RO SPF Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487158/content/364529/download","filename":"RO SPF Trebišov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487301/content/366292/download","filename":"d. kubín.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODEO s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487147/content/364490/download","filename":"20150204104357445.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487147/content/364491/download","filename":"20150204105018301.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487147/content/364492/download","filename":"20150204105455045.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487346/content/366411/download","filename":"Rožňava.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487343/content/366395/download","filename":"R. Sobota.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) ods.2 10. Február 2017 10. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778486/content/578950/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia-§ 64 ods.1 písm. d) ods.2 - Geodetické práce pre potreby RO SPF.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487340/content/366371/download","filename":"Presov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487331/content/366362/download","filename":"Nitrax.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487316/content/366337/download","filename":"lučenec.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487295/content/366288/download","filename":"b. bystrica.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487325/content/366356/download","filename":"Michalovce.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487307/content/366299/download","filename":"Humenne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487358/content/366444/download","filename":"zvolen.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487364/content/366458/download","filename":"Info Geodet práce 2015 výsledok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487364/content/366459/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487370/content/366465/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487328/content/366358/download","filename":"n. zámky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487304/content/366295/download","filename":"bratislava.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487313/content/366334/download","filename":"l. mikuláš.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487361/content/366447/download","filename":"žilina.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487337/content/366368/download","filename":"poprad.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487367/content/366462/download","filename":"trebiš.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487298/content/366290/download","filename":"kosice.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×