Obstarávanie

Inovatívny tlačiarenský stroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
123 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
123 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42962000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie jedného digitálneho produkčného stroja. Dodávka zahrnie montáž a inštaláciu zariadenia v prevádzke zadávateľa, zapojenie personálu do obsluhy zariadenia a doladenie jeho nastavenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 123 666,00 0% EUR 12. Máj 2015 70067

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185692/content/291264/download","filename":"Zaznam § 33 a § 42.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 39/2015 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185686/content/291262/download","filename":"Minolta-faktúra+DL (1).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185698/content/84478/download","filename":"Zapisnica z otvarania cast KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185680/content/291257/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185680/content/291258/download","filename":"Pri´loha cˇ. 1 k SP - Na´vrh na plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185680/content/291259/download","filename":"Pri´loha cˇ. 2 k SP - Ku´pna zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185689/content/291263/download","filename":"Vysvetlenie1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185707/content/84772/download","filename":"Správa §21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185704/content/84757/download","filename":"Zmluva na stroj Konica C1100.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185701/content/84716/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia po eaukcii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Z + M servis, spol. s r. o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185713/content/291265/download","filename":"Z+M.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185683/content/291261/download","filename":"Minolta-faktúra+DL (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/185695/content/84320/download","filename":"Konica.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×