Obstarávanie

Jazykové vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v anglickom jazyku a francúzskom jazyku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
72 968,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 641,16
Zaplatené:
84.47%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80580000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku a francúzskom jazyku zamestnancov vybraných orgánov štátnej správy a inštitúcií zainteresovaných do prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. Poskytovateľ zabezpečí výučbu anglického jazyka a francúzskeho jazyka kvalifikovanými lektormi na úrovniach v zmysle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages - Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky) v rozsahu výučby individuálna výučba a skupinová výučba. Poskytovateľ tiež zabezpečí vstupné testovanie účastníkov vzdelávania, časový harmonogram výučby a zadelenie lektorov, testovanie za účelom priebežného zaraďovania nových účastníkov do kurzu, priebežné testovanie jazykového progresu účastníkov, výstupné testovanie vrátane ich vyhodnotenia a vystavenie dokladov o absolvovaní kurzov a certifikátov. Výučba bude prebiehať v prípade skupinovej formy v priestoroch poskytovateľa spĺňajúcich požiadavky objednávateľa, v prípade individuálnej formy v priestoroch, ktoré budú výsledkom dohody medzi účastníkom vzdelávania a poskytovateľom (schválenej objednávateľom), spravidla pôjde o priestory pracoviska účastníka vzdelávania. Cieľom jazykového vzdelávania v anglickom jazyku a francúzskom jazyku je zvýšenie jazykovej úrovne a odbornej terminológie účastníkov vzdelávania vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach (počúvanie, hovorenie, písanie, čítanie). Poskytovateľ poskytne všetkým účastníkom vzdelávania študijné materiály počas celej doby trvania výučby. Študijné materiály budú poskytnuté po schválení návrhu poskytovateľa objednávateľom. Študijné materiály zostanú vo vlastníctve účastníkov vzdelávania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 6 9 463,00 20% EUR 20. Marec 2014 69638
Education Training & Consulting company a.s. 6 24 745,00 20% EUR 20. Marec 2014 69639
CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. 5 33 747,00 20% EUR 3. Apríl 2014 69640
Institut Francais de Slovaquie 5 5 012,00 0% EUR 20. Marec 2014 69641

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015
Ponuky uchádzačov ORBIS PICTUS s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Ponuky uchádzačov EduPoint Language School s. r. o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015
Zápisnica Zápisnica 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2015 26. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2014 23. Júl 2014
Zápisnica Zápisnica 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2015 15. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. September 2015 28. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov EduPoint Language School s. r. o. a Grandslam MB s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2014 3. Júl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Ponuky uchádzačov Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Ponuky uchádzačov CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE,s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Máj 2015 25. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2016 21. Január 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2014 10. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 27. Február 2015 27. Február 2015
Ponuky uchádzačov Education Training & Consulting company a.s. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. September 2014 25. September 2014
Ponuky uchádzačov Institut Francais de Slovaquie 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. August 2015 21. August 2015
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov Agentúra PLUS spol. s r.o. a PLUS Academia n.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2016 21. Január 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×