Obstarávanie

Dodanie interiéru v rámci projektu:"Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátne divadlo Košice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
303 867,00
Konečná suma(Bez DPH):
253 222,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie (vrátane dopravy) a montáž interiérových prvkov, nábytku, ostatného technického vybavenia s príslušenstvom, bežne dostupného na trhu, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dodaním predmetu zákazky v rámci realizovaného projektu. Výroba, dodanie ( vrátane dopravy) a zabudovanie atypických interiérových prvkov vyrobených podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov, nábytku a ostatného technického vybavenia s príslušenstvom, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dodaním predmetu zákazky v rámci realizovaného projektu, kde je to relevantné aj ich uvedenie do prevádzky a poučenie zamestnancov.. Úprava stien dekoratívnou omietkou. Výroba, dodanie interiéru, jeho zabudovanie, montáž a uvedenie do prevádzky je určené pre Divadlo Malá scéna Štátneho divadla Košice, Divadelný klub a Bar divadla. Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Vybavenie hygienických zariadení ČASŤ 2 Interiérové prvky bežne dostupné na trhu ČASŤ 3 Atypické interiérové prvky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA GROUP s. r. o. 3 8 717,00 20% EUR 3. Jún 2015 69381
DREVONA GROUP s. r. o. 3 111 000,00 20% EUR 3. Jún 2015 69382
DREVONA GROUP s. r. o. 3 184 150,00 20% EUR 3. Jún 2015 69383

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov DREVONA GROUP s.r.o 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285733/content/312297/download","filename":"Ponuka č. 1 _ Časť 1 _ DREVONA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Jún 2015 6. Jún 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 103062015 Dodanie interiéru v rámci projektu"Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice " ČASŤ 1 Vybavenie hygienických zariadení 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285694/content/127221/download","filename":"FA_ časť 1 Vybavenie.....pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285676/content/312260/download","filename":"ČASŤ 1 Vybavenie hygienických zariadení_ SP, prílohy1,2,2a,1A,1B,PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285676/content/312261/download","filename":"ČASŤ 2 Interiérové prvky bežne dostupné na trhu _SP, prílohy 1,2,2a,1A,1B, PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285676/content/312262/download","filename":"ČASŤ 3 Atypické interiérové prvky _SP, prílohy 1,2,2a,1A,1B,PD.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č 203062015 Dodanie interiéru v rámci projektu" Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice" ČASŤ 2 Interiérové prvky bežne dostupné na trhu 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285703/content/127489/download","filename":"FA _ časť 2_ Interiérové prvky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285709/content/312265/download","filename":"nformácia o výsledku § 44 ods. 2 _ zverejnenie v profile Č1_INTERIÉR_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285709/content/312266/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods. 2 _ zverejnenie v profile Č2_INTERIÉR_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285709/content/312267/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods. 2 _ zverejnenie v profile Č3_INTERIÉR_.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285721/content/127297/download","filename":"1. zápisnica _vyhodnotenie ponúk Časť 1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285721/content/127298/download","filename":"2. zápisnica _vyhodnotenie ponúk Časť 1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285721/content/127299/download","filename":"zápisnica_úvodné vyhodnotenie časť 1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285721/content/127300/download","filename":"zápisnica_ vyhodnotenie e-aukcia časť 1,2,3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DREVONA GROUP s.r.o. 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285679/content/127154/download","filename":"Ponuka č. 1_Časť 2 _ DREVONA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOMA design, spol. s r.o. 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285730/content/312292/download","filename":"Ponuka č. 3_časť 1_EKOMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285730/content/312293/download","filename":"Ponuka č. 3_časť 2_EKOMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285730/content/312294/download","filename":"Ponuka č. 3_časť 3_EKOMA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 303062015 Dodanie interiéru c rámci projektu "Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice" ČASŤ 3 Atypické interiérové prvky 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285712/content/312270/download","filename":"Faktúra a DL.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285700/content/127456/download","filename":"Súpis uskutočnených dodávok tovarov_ časť 2_Interiérové prvky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Jún 2015 6. Jún 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285715/content/312273/download","filename":"zápisnica_otváranie OSTATNE_časť 1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285715/content/312274/download","filename":"zápisnica _otváranie KRITERIA časť 1,2,3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Jún 2015 6. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285697/content/127376/download","filename":"DL a Protokol_ časť 1 Vybavenie ....pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285718/content/312277/download","filename":"zápisnica _vyhodnotenie PÚ Časť 1,2,3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285706/content/127506/download","filename":"DL , súpis dodávok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CREON Design, s.r.o. 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285727/content/312279/download","filename":"Ponuka č. 2_časť 1_CREON.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285727/content/312280/download","filename":"Ponuka č. 2_časť 2_ CREON.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285727/content/312281/download","filename":"Ponuka č. 3_časť 3_CREON.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DREVONA GROUP s.r.o. 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285682/content/127244/download","filename":"Ponuka č. 1 _ časť 3 _ DREVONA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Jún 2015 6. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285724/content/127429/download","filename":"Správa o zákazke § 21_INTERIÉR.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×