Obstarávanie

Zabezpečenie komunálnych služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrálny obstarávateľ
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
94 350,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 625,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie komunálnych služieb (celoročne / podľa vzniknutej potreby) minimálne v oblasti: -nakladania s komunálnym odpadom v nasledujúcom možnom členení - zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie vyprodukovaného komunálneho odpadu (zmesový komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora,objemný odpad, stavebná suť a kamenivo, separovaný odpad - plasty, sklo, papier a tiež vyseparované nebezpečnézložky odpadu,) -údržby a opravy ciest, -čistenie a zametanie ulíc, vrátane autobusových zastávok,parkových chodníkov, vyprázdňovanie nádob na výkaly pre psov s doplnením vrecúšok, -údržby zelene a záhradných služieb, -správy a prevádzky skládok -prevádzky, údržby, opravy a obnovy verejného osvetlenia, -cintorínskych služieb

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Fatra s.r.o. 4 94 350,00 20% EUR 16. Júl 2015 69205

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×