Obstarávanie

Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 194,00
Konečná suma(Bez DPH):
211 494,00
Zaplatené:
105.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50532100-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám hnacích dráhových vozidiel, vrátane ich komponentov a dodávok náhradných dielov - plnenie Rámcových dohôd za II.Q 2015.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 1 9 125,00 0% EUR 8. Júl 2015 69131
CZ LOKO, a.s. 1 8 453,00 0% EUR 8. Apríl 2015 69132
ŽOS Vrútky a.s. 1 47 102,00 0% EUR 23. Jún 2015 69133
CZ LOKO, a.s. 1 86 371,00 0% EUR 24. Apríl 2015 69134
CZ LOKO,a.s., 1 41 382,00 0% EUR 4. Jún 2015 69135
ŽOS Vrútky a.s. 1 11 581,00 0% EUR 24. Apríl 2015 69136
CZ LOKO, a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 7 480,00 0% EUR 11. Máj 2015 69137

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000628 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779950/content/586854/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000628.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000630 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780147/content/587579/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000630.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000639 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780187/content/587676/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000639.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení zmluvy 4600000637 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692430/content/528743/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy 4600000637.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných transformátorov typu EL 6446/40 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798128/content/572072/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000639.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných tlmiviek typu CLVH 715-2j 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798490/content/573417/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798490/content/573418/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000630.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu 1 AL 4741 FLT 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798154/content/572104/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000656.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000634 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780168/content/587631/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000634.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu MT4934-6 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798170/content/572129/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000660.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu TE 004 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798417/content/573152/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000638.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu 9AL4446 IP 1109 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798432/content/573174/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000633.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu TE 015 9503 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798479/content/573320/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000634.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000633 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780161/content/587626/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000633.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000626 - Opravy trakčných dynám typu TD 802 E 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798112/content/572002/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000626.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných tlmiviek typu 1 CLVH 360-2b 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798126/content/572071/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000629.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000626 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779761/content/586133/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000626.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných tlmiviek typu CLV 1280-2a 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798425/content/573163/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000632.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000627 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779943/content/586853/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000627.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000629 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779974/content/586915/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000629.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení zmluvy 4600000661 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692445/content/528851/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy 4600000661.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000632 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780154/content/587587/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000632.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných dynám typu TD 868 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798159/content/572118/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000658.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000631 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780151/content/587582/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000631.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných dynám typu SDVG67.26-12+SDV 35.07-16 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798163/content/572121/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000659.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000627 - Opravy trakčných dynám typu TD 804 B 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798123/content/572017/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000627.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu AL 4542 FIR1109 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798132/content/572084/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000654.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000658 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780211/content/587746/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000658.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o ukončwní zmluvy 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692376/content/517347/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných tlmiviek typu CLVH 5752 vozidlová trakčná 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798495/content/573459/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000631.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 4600000656 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780205/content/587727/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600000656.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×