Obstarávanie

Poistenie majetku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
61 919,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 919,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku pre súbor budov, stavieb, strojov, prístrojov, zariadení Univerzity Komenského prislúchajúcich fakúlt a jej súčastí. Poisťovacie služby na nasledujúce riziká: - živelné poistenie, poistenie škôd spôsobených: - vodou z vodovodných zariadení, - krádežou, lúpežou, poškodzovaním, vandalizmom, - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia elektronického zariadenia, - poistenie škôd spôsobených v dôsledku poruchy v rozvodoch inštalačných sietí.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 5 61 919,00 0% EUR 18. Máj 2015 69003

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A. 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33488/content/15074/download","filename":"astra.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33533/content/15342/download","filename":"Zápisnica z otvarania vyhodnote ostatne poist.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33479/content/14804/download","filename":"Zápisnica z otvarania vyhodnote ostatne poist.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33473/content/14513/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33512/content/14599/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33512/content/14600/download","filename":"12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva ČZ/2018/2516/XIV/VMĽŠ/OVO 22. Január 2019 22. Január 2019 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33524/content/14618/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33524/content/14619/download","filename":"2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 17. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704509/content/798484/download","filename":"ASTRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Groupama Garancia poisťovňa a.s. 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33497/content/14521/download","filename":"groupama.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33530/content/15138/download","filename":"6.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33467/content/14747/download","filename":"Poistenie majetku SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Union poisťovňa a.s. 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33494/content/15461/download","filename":"union.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33470/content/15002/download","filename":"zápisnica vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33491/content/15258/download","filename":"Kooperativa.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33485/content/14716/download","filename":"Rámcová dohoda - text(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33485/content/14717/download","filename":"Rámcová dohoda - text(2).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33503/content/14797/download","filename":"alianz.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33509/content/15086/download","filename":"7x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33509/content/15087/download","filename":"9x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33509/content/15088/download","filename":"8x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33509/content/15089/download","filename":"10x.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede 2 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33515/content/14850/download","filename":"vysvetlenie poistenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33515/content/14851/download","filename":"Priloha c 5 uprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede 3 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33518/content/14645/download","filename":"vysvetlenie poistenie 3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33527/content/14981/download","filename":"3x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33527/content/14982/download","filename":"4x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33527/content/14983/download","filename":"5x.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33521/content/14790/download","filename":"info poistenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 49a ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627604/content/462315/download","filename":"ASTRA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33500/content/14662/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33476/content/14661/download","filename":"zápisnica otváranie kriteria poistenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33506/content/14630/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×