Obstarávanie

Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
234 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
234 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nového univerzálneho nosiča náradia s príslušenstvom tvoriacim jeho prídavné pracovné zariadenia a pracovné nástroje.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MB SERVIS, s.r.o. 1 234 000,00 0% EUR 30. Jún 2015 68802

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571869/content/206709/download","filename":"Záp z KPU.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. MULAG - str. Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206895/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206896/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206897/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Nová Baňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206898/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. MULAG a RASCO - str. Trnava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571860/content/206473/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 OBJ 4500072543, 4500072542, 4500072540.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207055/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207056/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207057/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2014 22. Júl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637785/content/635475/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207788/download","filename":"Autorizácia subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207789/download","filename":"Čestné prehlásenie k typovému schváleniu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207790/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207791/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207792/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207793/download","filename":"Potvrdenie - parametre podla typového schválenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207794/download","filename":"Potvrdenie časovej životnosti nadstavieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207795/download","filename":"Potvrdenie časovej životnosti nosiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207796/download","filename":"Potvrdenie ku konštrukčným podmienkam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207797/download","filename":"Prehľad servisných úkonov nadstavieb a prídavných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207798/download","filename":"Prehľad servisných úkonov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207799/download","filename":"Rozhodnutie o typovom schválení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207800/download","filename":"Súhlasné stanovisko predajcu nosiča na montáž príd. zar..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207801/download","filename":"Súhlasné stanovisko k montáži výmennej sam. tech. jed..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207802/download","filename":"Súhlasné stanovisko na montáž prídavných zar..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207803/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207804/download","filename":"Určenie kontaktnej osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207805/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207806/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207807/download","filename":"Výpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207808/download","filename":"Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207809/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207810/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206714/download","filename":"SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206715/download","filename":"Príloha č 1 k SP - Informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206716/download","filename":"Príloha č 2 k SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571875/content/206691/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571872/content/206831/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571857/content/206690/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 OBJ 4500072544, 4500072545, 4500072546, 4500072547.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571881/content/206926/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571846/content/207863/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571863/content/206600/download","filename":"ZM_2014_0250_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960859/content/758715/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795900/content/672518/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Kritériá 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571840/content/206432/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571878/content/206807/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 2 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207254/download","filename":"Typové schválenie nosiča v prípade hrom. dovozcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207255/download","filename":"Typové schválenie prac. príd. zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207256/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207257/download","filename":"Výrobcom potvrdené ostatné požadované parametre.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 1 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207996/download","filename":"Autorizácia výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207997/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207998/download","filename":"Informácie o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207999/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208000/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208001/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208002/download","filename":"Písomná dokumentácia potvrdzujúca parametre nosiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208003/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208004/download","filename":"Podrobný opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208005/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom obch. zastúpení uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208006/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208007/download","filename":"Predpokladaná časová doba životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208008/download","filename":"Rozsah a bližší popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208009/download","filename":"Súhlasné stanovisko na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208010/download","filename":"Titulný list.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×