Obstarávanie

Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
234 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
234 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nového univerzálneho nosiča náradia s príslušenstvom tvoriacim jeho prídavné pracovné zariadenia a pracovné nástroje.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MB SERVIS, s.r.o. 1 234 000,00 0% EUR 30. Jún 2015 68802

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571869/content/206709/download","filename":"Záp z KPU.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. MULAG - str. Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206895/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206896/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206897/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. RASCO - str. Nová Baňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571854/content/206898/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 zn. MULAG a RASCO - str. Trnava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571860/content/206473/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 OBJ 4500072543, 4500072542, 4500072540.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207055/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207056/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571851/content/207057/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 z 12.12.2014_č.3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2014 22. Júl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637785/content/635475/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207788/download","filename":"Autorizácia subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207789/download","filename":"Čestné prehlásenie k typovému schváleniu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207790/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207791/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207792/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207793/download","filename":"Potvrdenie - parametre podla typového schválenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207794/download","filename":"Potvrdenie časovej životnosti nadstavieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207795/download","filename":"Potvrdenie časovej životnosti nosiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207796/download","filename":"Potvrdenie ku konštrukčným podmienkam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207797/download","filename":"Prehľad servisných úkonov nadstavieb a prídavných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207798/download","filename":"Prehľad servisných úkonov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207799/download","filename":"Rozhodnutie o typovom schválení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207800/download","filename":"Súhlasné stanovisko predajcu nosiča na montáž príd. zar..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207801/download","filename":"Súhlasné stanovisko k montáži výmennej sam. tech. jed..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207802/download","filename":"Súhlasné stanovisko na montáž prídavných zar..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207803/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207804/download","filename":"Určenie kontaktnej osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207805/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207806/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207807/download","filename":"Výpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207808/download","filename":"Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207809/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571843/content/207810/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206714/download","filename":"SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206715/download","filename":"Príloha č 1 k SP - Informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571831/content/206716/download","filename":"Príloha č 2 k SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571875/content/206691/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571872/content/206831/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571857/content/206690/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0250 OBJ 4500072544, 4500072545, 4500072546, 4500072547.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571881/content/206926/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571846/content/207863/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571863/content/206600/download","filename":"ZM_2014_0250_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960859/content/758715/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0250 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795900/content/672518/download","filename":"ZM_2014_0250_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Kritériá 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571840/content/206432/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571878/content/206807/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 2 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207254/download","filename":"Typové schválenie nosiča v prípade hrom. dovozcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207255/download","filename":"Typové schválenie prac. príd. zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207256/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571837/content/207257/download","filename":"Výrobcom potvrdené ostatné požadované parametre.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 1 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207996/download","filename":"Autorizácia výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207997/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207998/download","filename":"Informácie o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/207999/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208000/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208001/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208002/download","filename":"Písomná dokumentácia potvrdzujúca parametre nosiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208003/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208004/download","filename":"Podrobný opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208005/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom obch. zastúpení uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208006/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208007/download","filename":"Predpokladaná časová doba životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208008/download","filename":"Rozsah a bližší popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208009/download","filename":"Súhlasné stanovisko na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571884/content/208010/download","filename":"Titulný list.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×