Obstarávanie

Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 767 108,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 767 108,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72261000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Poskytovanie služieb podpory, údržby, prevádzky bezpečnostných informačných systémov a poskytovanie súvisiacich odborných implementácií, konzultácií, updatov, upgradov pre informačné systémy zabezpečujúce prenos informácií MZVaEZ SR, vrátane zabezpečenia hardvérovej a softvérovej podpory pre požadované prvky systému ochrany perimetra. Poskytovanie predmetu zákazky je požadované pre v súčasnosti implementované technológie od výrobcov Palo Alto Netwoks, Fortinet, Extreme networks, Websense, RSA, Enterasys, Cisco. Dodanie predmetu zákazky je požadované v súvislosti s koncepciou informačnej bezpečnosti, ochranou perimetra ako aj požiadavkou obstarávateľa na efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku informačných a komunikačných technológií ako aj zabezpečenie plného súladu s požiadavkami platnej legislatívy najmä s výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TooNet, s. r. o. 2 1 767 108,00 0% EUR 30. Jún 2015 68506

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670337/content/397561/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195163/content/294782/download","filename":"zápisnica z vyhodnocovania splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195163/content/294783/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania splnenia podmienok účasti 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195163/content/294784/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania splnenia podmienok účasti 3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195184/content/294795/download","filename":"faktura_092015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195160/content/86500/download","filename":"Zápisnica vyhodnocovanie ponúk časť ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Tempest,a.s. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195175/content/294789/download","filename":"Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195175/content/294790/download","filename":"20150703140410434.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195193/content/294797/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TooNet, s.r.o. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195169/content/86494/download","filename":"20150703131346213.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195169/content/86495/download","filename":"Predkladanie ponuky_cast_kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195187/content/86544/download","filename":"faktura_102015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_122015 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670335/content/397556/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670349/content/397588/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195178/content/294791/download","filename":"faktura_082015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195199/content/294799/download","filename":"súťažné podklady perimeter final 1 4 .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195172/content/86592/download","filename":"Zápisnica z otvátania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670347/content/397586/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195166/content/86476/download","filename":"Správa o zákazke (2).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o ochrane perimetra privátnej informačnej a komunikačnej siete 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195196/content/86510/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZVaEZ SR .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Iný dokument k zákazke vysvetlenie 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195190/content/86559/download","filename":"vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195190/content/86561/download","filename":"oznámenie radakčnej opravy (2).pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní časť "Kritériá" 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195208/content/86503/download","filename":"oznamenie_296649.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195214/content/86515/download","filename":"zápisnica vydodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195211/content/294801/download","filename":"oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670343/content/397568/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195181/content/294794/download","filename":"Zápisnica Kritéria 1 .pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×