Obstarávanie

Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 252,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 251,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom objednávky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby pre tím stavebného dozoru na stavbách: - Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, - Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava - Nitra, - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šašovské Podhradie - Zvolen, v rozsahu a za podmienok uvedených v rámcovej dohode zo dňa 09.02.2015 a vo výzve na predloženie ponúk odoslanej v rámci opätovného otvorenia súťaže. Dodávatelia predložili pri otvorení súťaže jednotkové ceny (hodinové sadzby) : 1. na stavbe Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách v rozpätí od 30,00 € do 100,00 € bez DPH 2. na stavbe Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách v rozpätí od 30,00 € do 100,00 € bez DPH 3. na stavbe Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava - Nitra v rozpätí od 30,00 € do 100,00 € bez DPH 4. na stavbe Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šašovské Podhradie - Zvolen v rozpätí od 30,00 € do 100,00 € bez DPH,ktoré boli upravované smerom nadol v elektronickej aukcii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RESTADO s.r.o. 1 6 573,00 0% EUR 30. Jún 2015 68447
ESP Consult, s.r.o. 1 2 620,00 0% EUR 30. Jún 2015 68448
ESP Consult, s.r.o. 1 2 337,00 0% EUR 30. Jún 2015 68449
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 2 721,00 0% EUR 30. Jún 2015 68450

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0057-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795390/content/670455/download","filename":"ZM_2015_0057_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572182/content/208887/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572166/content/208964/download","filename":"ZM_2015_0057_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572175/content/208886/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572163/content/208943/download","filename":"oznámenie ovýsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0057 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795613/content/671305/download","filename":"ZM_2015_0057_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Február 2015 10. Február 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572179/content/208891/download","filename":"Zápisnica z otvarania casti Kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0057-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957500/content/744739/download","filename":"ZM_2015_0057_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 1 a 2 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572160/content/208924/download","filename":"Vysvetlenie č.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572160/content/208925/download","filename":"vysvetlenie č. 2 SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Jún 2014 16. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572157/content/208892/download","filename":"RD odborník na dopravné stavby-Súťažné podklady-pdf.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0057-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638433/content/650420/download","filename":"ZM_2015_0057_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572172/content/208879/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0057-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957496/content/744735/download","filename":"ZM_2015_0057_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×