Obstarávanie

Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
308 809,00
Konečná suma(Bez DPH):
308 809,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky , náradia a interiérového vybavenia . Predmet zákazky je rozdelený na päť časti. Časť 1.: nákup kompletného nábytkového interiérového vybavenia Časť 2.: predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompletného vybavenia aj s doplnkami pre wellness Časť 3: predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompletného vybavenia bowlingu a biliardu Časť 4: nákup kompletného strojného vybavenia fitnes a PILATES časť 5: nákup IKT pre poskytovanie služieb kongresu (audio, video, riadenie) Uchádzač predloží ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo na kombináciou akýchkoľvek častí. Bližší opis obsahujú súťažné podklady. Ak sa v súťažných podkladoch nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVOSPEKTRUM s.r.o. 2 49 900,00 0% EUR 27. August 2015 68335
Marián Sasko, FI-SA 3 87 726,00 0% EUR 27. August 2015 68336
AVA-stav, s.r.o. 2 73 850,00 0% EUR 27. August 2015 68337
MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. 2 49 933,00 0% EUR 27. August 2015 68338
MediaTech Central Europe, a. s. 2 47 400,00 0% EUR 27. August 2015 68339

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke PD 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90580/content/42428/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90580/content/42429/download","filename":"5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90586/content/42402/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY Gbeľany po úprave.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90595/content/42648/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90556/content/42381/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY Gbeľany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90556/content/42382/download","filename":"vykaz vymer_Kastiel Gbelany_VO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90568/content/42856/download","filename":"Kupna zmluva 042015_Logicky celok 4_Mozolani Trainings.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90592/content/42420/download","filename":"Info Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otvávaní ponúk časť Ostatné 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90589/content/42586/download","filename":"Info Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90577/content/42834/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90577/content/42835/download","filename":"3.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90565/content/42653/download","filename":"Kupna zmluva 32015_Logicky celok 3_AVA - stav.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90571/content/42394/download","filename":"Kupna zmluva 52015_Logicky celok 5_MediaTech Central Europe.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VV a PD 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90574/content/42591/download","filename":"priloha vykaz vymer_fitness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90574/content/42592/download","filename":"1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90562/content/42406/download","filename":"Kupna zmluva 22015_Logicky celok 2_FI-SA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90559/content/42580/download","filename":"Kupna zmluva 12015_Logicky celok 1_DREVOSPEKTRUM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90583/content/42733/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/90583/content/42734/download","filename":"7-1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×