Obstarávanie

Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
445 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 60 % Cena za poskytnuté služby ubytovania vo formáte 1+1
  • 40 % Počet garantovaných ubytovaní pre základný formát delegácií na podujatie

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bolo obstaranie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas podujatí SK PRES, pozostávajúcich z: 1. ubytovania v apartmáne, vrátane raňajok, pre všetkých vedúcich delegácií (spravidla na úrovni ministrov) a 2. ubytovania v štandardnej izbe, vrátane raňajok, pre jedného člena každej delegácie. Prehľad odhadovaného počtu osôb podľa jednotlivých kategórií a termínov podujatí bol uvedený v súťažných podkladoch. Presný počet ubytovaných delegátov sa bude líšiť v závislosti od podujatia. Podrobný opis predmetu zákazky, všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ako aj všetky vzájomné práva a povinnosti boli uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 9 0,00 0% EUR 11. August 2015 68299
Best Hotel Properties a.s. 9 0,00 0% EUR 11. August 2015 68300
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 9 0,00 0% EUR 11. August 2015 68301
EUROVEA, a.s. 9 0,00 0% EUR 11. August 2015 68302
Carlton Property, s.r.o. 9 0,00 0% EUR 11. August 2015 68303

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk ,,Kritériá" 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195132/content/86549/download","filename":"Informácia o otváraní časti Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195126/content/294757/download","filename":"Zmluva 1210000047_000001 - scan.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195114/content/294754/download","filename":"Zmluva 1210000045_000001 - scan.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195144/content/86531/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195144/content/86532/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOTEL DEVÍN, a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195075/content/294745/download","filename":"20150813110639959.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195120/content/294755/download","filename":"Zmluva 1210000046_000001 - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zmluva Zmluva 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195117/content/86475/download","filename":"Zmluva 1210000044_000001 - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294761/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294762/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294763/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294764/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294765/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU po vyhodnoteni ponuk č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195138/content/294766/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 6.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294734/download","filename":"súťažné podklady_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294735/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.1 - Formulár garantovaného ubytovania a termínov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294736/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.1 - Zoznam_neformalnych_zasadnuti_SK_PRES_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294737/download","filename":"RD_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294738/download","filename":"Príloha č. 1 k RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195066/content/294739/download","filename":"Príloha č. 2 k RD - požiadavky na apartmány a izby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195090/content/294751/download","filename":"20150813110848215.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195084/content/294749/download","filename":"9Pr+!loha c. 1 k casti B.1 - Formul+ír garantovan+¬ho ubytovania a term+!nov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195084/content/294750/download","filename":"2Navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVEA, a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195153/content/294778/download","filename":"5. Príloha č. 1 k časti B.1 - Formulár garantovaného ubytovania a termínov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195153/content/294779/download","filename":"20150813111442314.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Bratislava Hotels and Travels, s.r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195078/content/86541/download","filename":"20150813110752908.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Best Hotel Properties a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195087/content/86456/download","filename":"20150813111020254.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195072/content/294743/download","filename":"20150813111426239.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765228/content/503900/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195081/content/294747/download","filename":"20150813110807954.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195135/content/294758/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195099/content/86535/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765810/content/506603/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Carlton Property, s.r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195069/content/294740/download","filename":"20150813110704567.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195129/content/86445/download","filename":"vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195147/content/294770/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195147/content/294771/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195147/content/294772/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195147/content/294773/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195147/content/294774/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195093/content/294753/download","filename":"Správa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zmluva Zmluva 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195123/content/294756/download","filename":"Zmluva 1210000048_000001 - scan.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×