Obstarávanie

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 027 012,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 027 010,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42636100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru (jednotlivých zariadení) pod názvom: PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných zariadení a je rozdelený do dvanástich samostatných častí a to nasledovne: a)Hydraulický systém na skúšanie pevnostných charakteristík materiálov (ďalej aj PREDMET 1) b)Triaxiálny skúšobný systém na stanovenie geotechnických vlastností zemín (ďalej aj PREDMET 2) c)Univerzálny skúšobný stroj s kapacitou 500kN (ďalej aj PREDMET 3) d)Vyjazďovač koľají telies (ďalej aj PREDMET 4) e)Ultrarýchly elektronický nos (ďalej aj PREDMET 5) f)Laserinterferometer (ďalej aj PREDMET 6) g)Vertikálny komparátor (ďalej aj PREDMET 7) h)Relatívny monitorovací gravimeter (ďalej aj PREDMET 8) i)Bezpilotný letecký merací systém (ďalej aj PREDMET 9) j)Ultrazvukový snímač (ďalej aj PREDMET 10) k)Analyzátory pre laboratórium zdravotného inžinierstva (ďalej aj PREDMET 11) pozostávajúci z nasledovných zariadení: I.Analyzátor celkového organického uhlíka II.Analyzátor organických halogénov a síry III.Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom IV.Prístroj na meranie Zeta potenciálu veľkosti častíc l)Kompletná sada na stanovenie priebehu pF kriviek pôdy (ďalej aj PREDMET 12). Verejný obstarávateľ vyhodnocoval každú časť/PREDMET ponuky samostatne.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LABTECH s.r.o. 1 166 250,00 0% EUR 7. August 2015 68256
VWR International GmbH 3 113 041,00 0% EUR 23. Júl 2015 68257
LABOR machine, s.r.o. 1 169 000,00 0% EUR 5. August 2015 68258
Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o. 1 94 073,00 0% EUR 5. August 2015 68259
AREKO, s.r.o. 1 79 916,00 0% EUR 23. Júl 2015 68260
GEOTECH Bratislava s. r. o. 2 25 458,00 0% EUR 23. Júl 2015 68261
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 35 250,00 0% EUR 13. August 2015 68262
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 70 833,00 0% EUR 13. August 2015 68263
GEOTECH Bratislava s. r. o. 2 68 406,00 0% EUR 24. Júl 2015 68264
ECOTEST spol. s r.o. 3 168 833,00 0% EUR 7. August 2015 68265
TECHNOPOLIS s.r.o. 1 35 950,00 0% EUR 13. August 2015 68266

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17679/content/6495/download","filename":"odôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOTECH Bratislava 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17521/content/8018/download","filename":"Geotech 1 predmet 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17521/content/8019/download","filename":"Geotech 2 predmet 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AREKO, s.r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17542/content/7920/download","filename":"Areko 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17542/content/7921/download","filename":"Areko 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov Technopolis, s.r.o. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17563/content/7856/download","filename":"Technopolis 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17563/content/7857/download","filename":"Technopolis 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABTECH s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17515/content/7902/download","filename":"Labtech 1 predmet 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17515/content/7903/download","filename":"Labtech 2 predmet 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 47/26240220084/2015 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17608/content/7916/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na dotaz uchádzača 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17527/content/8045/download","filename":"odpoveď na dotaz uchádzača.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17494/content/7855/download","filename":"SP prístrojové vybavenie pre SvF na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VWR International, GmbH 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17512/content/7689/download","filename":"vwr 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17512/content/7691/download","filename":"VWR 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 55/26240220084/2015 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17623/content/7919/download","filename":"faktúra 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17646/content/7931/download","filename":"Dr. Smart dodací list.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17503/content/7979/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17497/content/7917/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABOR machine, s.r.o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17569/content/7971/download","filename":"Labormachine 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17569/content/7972/download","filename":"Labormachine 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17605/content/7844/download","filename":"protokol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRESNE, s. r. o. 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17530/content/7698/download","filename":"PRESNE 1 PREDMET 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17530/content/7699/download","filename":"PRESNE 2 PREDMET 9.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 51/26240220084/2015 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17664/content/7881/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABTECH s.r.o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17518/content/7986/download","filename":"Labtech 1 predmet 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17518/content/7987/download","filename":"Labtech 2 predmet 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov PRAGOLAB, s. r. o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17554/content/7997/download","filename":"Pragolab 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17554/content/7998/download","filename":"Pragolab 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOTECH Bratislava 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17536/content/7718/download","filename":"Geotech 1 predmet 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17536/content/7721/download","filename":"Geotech 2 predmet 9.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015 []
Ponuky uchádzačov ECOTEST spol. s r.o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17548/content/7730/download","filename":"ecotest 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17548/content/7731/download","filename":"ecotest 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geotronics Slovakia, s.r.o. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17584/content/7859/download","filename":"Geotronics predmet 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17584/content/7860/download","filename":"Geotronics predmet 8.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 28/26240220084/2015 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17667/content/7935/download","filename":"SATVIED03115110411020.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17670/content/7967/download","filename":"Labormachine.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17599/content/7728/download","filename":"dodací list.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 50/26240220084/2015 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17673/content/6605/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dr. Smart & Partner, Bratislava, s.r.o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17575/content/8021/download","filename":"Dr. Smart 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17575/content/8022/download","filename":"Dr. Smart 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ProScienceTech 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17557/content/8027/download","filename":"ProScienceTech 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17557/content/8028/download","filename":"ProSience Tech 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Iný dokument k zákazke odpoveď na dotaz uchádzača č.2 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17560/content/7643/download","filename":"odpoveď na dotazy č.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie použitého postupu na Predmet 10 - Ultrazvukový snímač 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17676/content/6524/download","filename":"oznámenie o zrušení časti-PREDMET 10.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na dotaz uchádzača č.3 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17593/content/7929/download","filename":"odpoveď na dotaz č.3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na dotaz uchádzača č.5 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17661/content/7789/download","filename":"odpoveď na dotaz č. 5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na dotaz uchádzača č.4 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17626/content/7779/download","filename":"odpoveď na dotaz č.4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17682/content/6499/download","filename":"oznámenie o výsledku do profilu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17500/content/7955/download","filename":"zapisnica Kritériá 9.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Júl 2015 27. Júl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 48/26240220084/2015 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17649/content/7964/download","filename":"Dr. Smart - faktúra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 45/26240220084/2015 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17640/content/7780/download","filename":"Areko - faktúra.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17652/content/7989/download","filename":"dodací list.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17643/content/7870/download","filename":"Areko -.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17611/content/7956/download","filename":"Ecotest predmet 11-dodací list.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17658/content/7798/download","filename":"dodací list.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 53/26240220084/2015 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17614/content/7978/download","filename":"Ecotest predmet 11 - faktúra.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17620/content/7854/download","filename":"preberací protokol 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17617/content/7761/download","filename":"0838_001.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 49/26240220084/2015 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17637/content/7963/download","filename":"faktúra 1 (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov AMEDIS spol. s r.o. 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17551/content/7927/download","filename":"Amedis 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17551/content/7928/download","filename":"Amedis 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17581/content/7657/download","filename":"Sprava 21.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17629/content/7871/download","filename":"preberací protokol 1a.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRESNE, s. r. o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17524/content/8042/download","filename":"PRESNE 1 PREDMET 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17524/content/8043/download","filename":"PRESNE 2 PREDMET 6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 52/26240220084/2015 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17655/content/8011/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 46/26240220084/2015 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17602/content/7757/download","filename":"faktúra.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×