Obstarávanie

Generálna oprava podvozku vozidla Tatra s výmenou kabíny v počte 5 ks


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
222 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
222 380,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50114100-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Generálna oprava vozidiel TATRA 815. Súčasťou generálnych opráv je aj výmena kabín za typ TERNO s novým skeletom v počte 5 ks. Kópie technických preukazov sú súčasťou súťažných podkladov ako príloha č.1. Vozidlá je možné obhliadnúť v areáli jednotlivých závodov SC SK. V prípade obhliadky alebo doplňujúcich informácií je potrebné vopred kontaktovať poverené osoby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB Autoboss s.r.o. 3 222 380,00 0% EUR 3. August 2015 68062

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4122/content/2192/download","filename":"GO-HP-FA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4189/content/667/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4165/content/571/download","filename":"PP-OR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4156/content/554/download","filename":"PP-LI.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4171/content/742/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4171/content/743/download","filename":"Príloha č 1-2 k zápisnici-vyhodnotenie-GO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4171/content/744/download","filename":"Príloha č 3 k zápisnici-vyhodnotenie-GO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4140/content/513/download","filename":"PP-TU.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Závod Kysuce 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4137/content/506/download","filename":"FA-KY.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4177/content/1036/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4177/content/1037/download","filename":"Príloha č 1-2 k zápisnici-vyhodnotenie-GO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4177/content/1038/download","filename":"Príloha č 3 k zápisnici-vyhodnotenie-GO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia -otváranie časti "kritériá" 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4149/content/587/download","filename":"INO-otváranie kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Závod Orava 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4162/content/558/download","filename":"GO-OR-FA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4180/content/1305/download","filename":"Sprava o zakazke §21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Závod Turiec 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4131/content/505/download","filename":"FA-TU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4116/content/2070/download","filename":"Súťaž GO vozidiel TATRA SC ŽSK 2015- časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4116/content/2071/download","filename":"Súťaž GO vozidiel TATRA CS ŽSK 2015 - časť kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Závod Liptov 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4152/content/531/download","filename":"GO-LI-FA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB Autoboss s.r.o. 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4113/content/2015/download","filename":"Příloha č.1 smlouva o dílo s cenami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4113/content/2016/download","filename":"Příloha č.2 návrh plnění.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4107/content/543/download","filename":"SP-GO Tatra-5ks.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4107/content/544/download","filename":"Príloha č.1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4174/content/738/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4174/content/739/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4174/content/740/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB Autoboss s.r.o. 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1986/download","filename":"Příloha č.1 všeobecné info.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1987/download","filename":"Příloha č.2 generální plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1988/download","filename":"Příloha č.3 výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1989/download","filename":"Příloha č.4 ŽL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1990/download","filename":"Příloha č.5 ŽL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1991/download","filename":"Příloha č.6 rejstřík trestů právnických osob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1992/download","filename":"Příloha č.7 výpis z rejstříku trestů fyz.osob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1993/download","filename":"Příloah č.8 ekonomická stabilita.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1994/download","filename":"Příloha č.9 finanční úřad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1995/download","filename":"Příloha č.10 sociální zabezpečení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1996/download","filename":"Příloha č.11 zdravotní pojišťovna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1997/download","filename":"Příloha č.12 zdravotní pojišťovna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1998/download","filename":"Příloha č.13 zdravotní pojišťovna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/1999/download","filename":"Příloha č.14 zdravotní pojišťovna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2000/download","filename":"Příloha č.15 čestné prohlášení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2001/download","filename":"Příloha č.16 čestné prohlášení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2002/download","filename":"Příloha č.17 potvrzení banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2003/download","filename":"Příloha č.18 reference.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2004/download","filename":"Příloha č.19 certifikát TATRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2005/download","filename":"Příloha č.20 certifikát ISO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2006/download","filename":"Příloha č.21 jistota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2007/download","filename":"Příloha č.22 smlouva o dílo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2008/download","filename":"Příloha č.23 technický popis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2009/download","filename":"Příloha č.24 čestné prohlášení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2010/download","filename":"Příloha č.23 technický popis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4110/content/2011/download","filename":"Příloha č.24 čestné prohlášení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PAS Zábřeh na Moravě a.s. 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2141/download","filename":"00 - Ponuka GO T815 pre SC ŽSK časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2142/download","filename":"01 a) - Overená kópia výpisu z registra trestov PAS Zábřeh na Moravě a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2143/download","filename":"01 b) - Overená kópia výpisu z registra trestov Ing. Jiří Kůra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2144/download","filename":"01 c) - Overená kópia výpisu z registra trestov Jaroslav Körner.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2145/download","filename":"01 d) - Overená kópia výpisu z registra_trestov Ing. Vladimír Trubač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2146/download","filename":"01 e) - Overená kópia výpisu z registra trestov Ing. Alice Vokurková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2147/download","filename":"02 - Overená kópia potvrdenia Krajského súdu v Olomouci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2148/download","filename":"03 a) - Potvrdenie Okresnej správy sociálneho zabezpečenia Šumperk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2149/download","filename":"03 b) - Potvrdenie České priemyselné zdravotnej poisťovne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2150/download","filename":"03 c) - Potvrdenie Oborové zdravotnej poisťovne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2151/download","filename":"03 d) - Potrvdenie Revírní bratskej pokladnice, zdravotnej poisťovne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2152/download","filename":"03 e) - Potvrdenie Vojenské zdravotnej poisťovne ČR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2153/download","filename":"03 f) - Potvrdenie Všeobecné zdravotnej poisťovne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2154/download","filename":"03 g) - Potvrdenie Zamestnaneckej poisťovne Škoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2155/download","filename":"03 h) - Potvrdenie Zdravotnej poisťovne Ministrestva vnútra ČR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2156/download","filename":"04 a) - Potvrdenie Finančného úradu Zábřeh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2157/download","filename":"04 b) - Potvrdenie Colného úradu pre Olomoucký kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2158/download","filename":"05 - Overená kópia výpisu z obchodného registra firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2159/download","filename":"06 - Čestné vyhlásenie uchádzača o nezákaze vo VO [§26, ods. 1 písm. h)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2160/download","filename":"07 - Čestné vyhlásenie uchádzača [§26, ods. 1, písm. i) a j)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2161/download","filename":"08 - Čestné vyhlásenie uchádzača so zoznamom akcionárov [§26a, 25-2006 Z.z.].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2162/download","filename":"09 - Banková referencia na spoločnosť PAS Zábřeh na Moravě.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2163/download","filename":"10 - Overená kópia potvrdenia o poistení zodpovednosti fy PAS u fy Allianz poisťovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2164/download","filename":"11 - Zoznam poskytnutých služieb_[§28, ods. 1, písm. a)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2165/download","filename":"12 a) - Overená kópia referencie fy Správa silnic Olomouckého kraje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2166/download","filename":"12 b) - Referencia SÚC Prešovského samosprávného kraja.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2167/download","filename":"12 c) - Referencia KOBIT-SK, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2168/download","filename":"12 d) - Overená kópia referencie SÚS Valašska, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2169/download","filename":"12 e) - Overená kópia referencie KOBIT, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2170/download","filename":"12 f) - Overená kópia referencie Bludovská, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2171/download","filename":"13 - Opis technického vybavenia [§28, ods. 1, písm. d)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2172/download","filename":"14 - Zoznam zariadeni [§28, ods. 1, písm. d)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2173/download","filename":"15 - Zoznam vybraných prípravkov TATRA [§28, ods. 1, písm. d)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2174/download","filename":"16 - Zoznam zamestnancov [§28, ods. 1, písm. g)].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2175/download","filename":"17 a) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (1ST) - Roman Jedelský.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2176/download","filename":"17 b) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (1RZP) - Roman Jedelský.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2177/download","filename":"17 c) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (1TKJ) - Roman Jedelský.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2178/download","filename":"17 d) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (1PŘJ) - Zdeněk Švub.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2179/download","filename":"17 e) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (1RZP) - Marcel Kubata.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2180/download","filename":"17 f) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (5SM) - Tomáš Roučka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2181/download","filename":"17 g) - Overená kópia osvedčenia o školení TATRA (5SE) - Konstantin Karger.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2182/download","filename":"18 - Overená kópia certifikátu systému riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2183/download","filename":"19 - Overená kópia certifikátu pre servis vozidiel a predaj originálnych ND TATRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2184/download","filename":"20 - Návrh zmluvy o dielo - bez uvedenia ceny za predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2185/download","filename":"21 - Záručný list a servisný zošit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2186/download","filename":"22 - Čestné vyhlásenie uchádzača - súhlas s podmienkami verejnej súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2187/download","filename":"23 - Čestné vyhlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2188/download","filename":"24 - Čestné vyhlásenie uchádzača k vyhodnotenie ponúk prostedníctvom elektronickej akcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2189/download","filename":"25 - Kópia výpisu z účtu uchádzača o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2190/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo SC ŽSK - s cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4119/content/2191/download","filename":"00 - Ponuka GO T815 pre SC ŽSK časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4125/content/490/download","filename":"PP-HP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4146/content/517/download","filename":"PP-CA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4183/content/582/download","filename":"70-2015-AB Autoboss.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×