Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 204,00
Konečná suma(Bez DPH):
93 201,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77210000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Vranov n/T, LS Koškovce. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všeobecne záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody. Kombinácie technológií sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Emil Petko - POREZ 14 8 026,00 0% EUR 17. December 2012 67344
Štefan Grib ml. 14 21 404,00 0% EUR 17. December 2012 67345
Lespol SB s.r.o. 14 16 667,00 0% EUR 17. December 2012 67346
Jozef Juhás 14 14 828,00 0% EUR 17. December 2012 67347
Pavol Butala 14 22 946,00 0% EUR 17. December 2012 67348
Štefan Labanc STELA 14 3 638,00 0% EUR 17. December 2012 67349
Ladislav Horvát 14 5 692,00 0% EUR 17. December 2012 67350

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280208/download","filename":"DL Petko 11 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280209/download","filename":"DL Grib 11 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280210/download","filename":"DL Juhas 11 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280211/download","filename":"DL Labanc 11 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280212/download","filename":"DL Butala 11 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305763/content/280213/download","filename":"DL Horvat 11 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Jún 2016 7. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673865/content/728892/download","filename":"DL Butala 5 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673865/content/728893/download","filename":"DL Dutko 5 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673865/content/728894/download","filename":"DL Grib 5 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673865/content/728895/download","filename":"DL Juhas 5 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673865/content/728897/download","filename":"DL Petko 5 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280121/download","filename":"DL Labanc 052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280122/download","filename":"DL Grib 052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280123/download","filename":"DL Lespol 052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280124/download","filename":"DL Juhas 052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280125/download","filename":"DL Petko 052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305748/content/280126/download","filename":"DL Butala 052015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY, vrátane ich dodatkov uzatvorenej na dlhšie obdobie ako jeden rok 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772115/content/554965/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2013 - 2016 LS 03 ŤČ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279774/download","filename":"DL Labanc 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279775/download","filename":"DL Lespol 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279776/download","filename":"DL Juhas 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279777/download","filename":"DL Horvat 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279778/download","filename":"DL Grib 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279779/download","filename":"DL Petko 032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305742/content/279780/download","filename":"DL Butala 032015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305787/content/279943/download","filename":"DL Dutko 12 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305787/content/279944/download","filename":"DL Juhás 12 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305787/content/279945/download","filename":"DL Labanc 12 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305787/content/279946/download","filename":"DL Horvat 12 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305787/content/279947/download","filename":"DL Grib 12 2014 03.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.3/2013/25/03 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305790/content/275069/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2014 LS 03 ŤČ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305790/content/279960/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2014 LS 03 ŤČ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305790/content/393690/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2014 LS 03 ŤČ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280142/download","filename":"DL Petko 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280143/download","filename":"DL Grib 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280144/download","filename":"DL Juhas 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280145/download","filename":"DL Labanc 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280146/download","filename":"DL Horvat 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280147/download","filename":"DL Lespol 092015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305757/content/280148/download","filename":"DL Butala 092015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Máj 2016 9. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728704/download","filename":"DL Butala 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728705/download","filename":"DL Dutko 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728706/download","filename":"DL Grib 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728707/download","filename":"DL Horvat 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728708/download","filename":"DL Juhas 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728709/download","filename":"DL Kocik 4 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659917/content/728710/download","filename":"DL Petko 4 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280109/download","filename":"DL Kocik 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280110/download","filename":"DL Butala 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280111/download","filename":"DL Horvat 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280112/download","filename":"DL Petko 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280113/download","filename":"DL Grib 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280114/download","filename":"DL Juhas 1 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305775/content/280115/download","filename":"DL Labanc 1 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727351/download","filename":"DL Petko 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727352/download","filename":"DL Grib 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727353/download","filename":"DL Galan 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727354/download","filename":"DL Butala 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727355/download","filename":"DL Kocik 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727356/download","filename":"DL Dutko 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727357/download","filename":"DL Juhas 2 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631684/content/727358/download","filename":"DL Horvat 2 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY, vrátane ich dodatkov uzatvorenej na dlhšie obdobie ako jeden rok 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763982/content/497635/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2016 LS 03 ŤČ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279798/download","filename":"DL Dutko 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279799/download","filename":"DL Petko 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279800/download","filename":"DL Grib 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279801/download","filename":"DL Juhas 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279802/download","filename":"DL Labanc 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279803/download","filename":"DL Horvat 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279804/download","filename":"DL Lespol 062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305751/content/279805/download","filename":"DL Butala 062015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280191/download","filename":"DL Butala 8-10 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280192/download","filename":"DL Dutko 8-10 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280193/download","filename":"DL Grib 8-10 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280194/download","filename":"DL Juhás 8-10 2014 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280195/download","filename":"DL Labanc 8-10 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280196/download","filename":"DL Lespol 8-10 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305781/content/280197/download","filename":"DL Petko 8-10 2014 03.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279758/download","filename":"DL Grib 11 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279759/download","filename":"DL Juhás 11 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279760/download","filename":"DL Lespol 11 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279761/download","filename":"DL Labanc 11 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279762/download","filename":"DL Horvat 11 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279763/download","filename":"DL Petko 11 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279764/download","filename":"DL Dutko 11 2014 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305784/content/279765/download","filename":"DL Butala 11 2014 03.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280178/download","filename":"DL Petko 10 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280179/download","filename":"DL Grib 10 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280180/download","filename":"DL Juhas 10 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280181/download","filename":"DL Labanc 10 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280182/download","filename":"DL Horvat 10 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305760/content/280183/download","filename":"DL Butala 10 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274973/download","filename":"DL Butala 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279963/download","filename":"DL Butala 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393691/download","filename":"DL Butala 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274974/download","filename":"DL Grib 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279964/download","filename":"DL Grib 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393692/download","filename":"DL Grib 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274975/download","filename":"DL Juhas 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279965/download","filename":"DL Juhas 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393693/download","filename":"DL Juhas 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274976/download","filename":"DL Labanc 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279966/download","filename":"DL Labanc 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393694/download","filename":"DL Labanc 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274977/download","filename":"DL Lespol 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279967/download","filename":"DL Lespol 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393695/download","filename":"DL Lespol 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/274978/download","filename":"DL Petko 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/279968/download","filename":"DL Petko 012015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305793/content/393696/download","filename":"DL Petko 012015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280160/download","filename":"DL Butala 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280161/download","filename":"DL Dutko 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280162/download","filename":"DL Grib 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280163/download","filename":"DL Horvat 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280164/download","filename":"DL Jaňák 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280165/download","filename":"DL Juhás 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280166/download","filename":"DL Juhás 1-7 2014 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280167/download","filename":"DL Labanc 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280168/download","filename":"DL Lespol 1-7 2014 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305778/content/280169/download","filename":"DL Petko 1-7 2014 01.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280065/download","filename":"DL Petko 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280066/download","filename":"DL Grib 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280067/download","filename":"DL Juhas 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280068/download","filename":"DL Labanc 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280069/download","filename":"DL Horvat 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280070/download","filename":"DL Lespol 07+08 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305754/content/280071/download","filename":"DL Butala 07+08 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280033/download","filename":"DL Petko 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280034/download","filename":"DL Grib 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280035/download","filename":"DL Juhas 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280036/download","filename":"DL Labanc 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280037/download","filename":"DL Horvat 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280038/download","filename":"DL Lespol 022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305796/content/280039/download","filename":"DL Butala 022015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.3/2013/25/03 31. Marec 2014 31. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289702/content/275137/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2012- 2013 LS 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289702/content/278705/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2012- 2013 LS 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289702/content/393660/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2012- 2013 LS 03.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279726/download","filename":"DL Petko 12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279727/download","filename":"DL Grib 12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279728/download","filename":"DL Juhas 12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279729/download","filename":"DL Labanc 12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279730/download","filename":"DL Horvat 12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305766/content/279731/download","filename":"DL Butala 12 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305739/content/280107/download","filename":"Dodatok č.2 k RD LS 03 .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280041/download","filename":"DL Petko 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280042/download","filename":"DL Grib 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280043/download","filename":"DL Juhas 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280044/download","filename":"DL Labanc 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280045/download","filename":"DL Horvat 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280046/download","filename":"DL Lespol 042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305745/content/280047/download","filename":"DL Butala 042015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 3/2013/25/03 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305769/content/279934/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2015 LS 03 ŤČ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728478/download","filename":"DL Galan 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728479/download","filename":"DL Dutko 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728480/download","filename":"DL Horvat 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728481/download","filename":"DL Butala 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728482/download","filename":"DL Juhas 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728483/download","filename":"DL Grib 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728484/download","filename":"DL Kocik 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642149/content/728485/download","filename":"DL Petko 3 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280024/download","filename":"DL LS 03 Butala 2013 S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280025/download","filename":"DL LS 03 Dutko 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280026/download","filename":"DL LS 03 Grib 2013 s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280027/download","filename":"DL LS 03 Jaňák 2013 S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280028/download","filename":"DL LS 03 Juhas 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280029/download","filename":"DL LS 03 Labanc 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280030/download","filename":"DL LS 03 Lespol 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/305772/content/280031/download","filename":"DL LS 03 Petko 2013 s.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×