Obstarávanie

Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 678,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 678,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18100000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov (ďalen len OOPP) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len NDS) podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev uvedených v prílohe č. 1 súťažných podkladov s dovozom na miesto určenia, na jednotlivé adresy stredísk SSÚD a SSÚR Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARTRA s.r.o. 1 3 678,00 0% EUR 30. September 2015 67252

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583789/content/282445/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 036_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2014 14. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583580/content/281996/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 059_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583822/content/282402/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 035_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583688/content/282113/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 041_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Máj 2014 12. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583577/content/281961/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 058_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583619/content/282040/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 084_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583619/content/282041/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 085_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583598/content/282268/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 075_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583610/content/282133/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 083_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583649/content/282186/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 105.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583637/content/282092/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 098_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583804/content/282358/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583676/content/282175/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 003.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583837/content/282594/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 090.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583484/content/281887/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 149.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583846/content/282531/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 100.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583700/content/282306/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 012.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583667/content/282321/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 001.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583463/content/281727/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2014 13. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2014 27. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583756/content/282299/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 034_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583526/content/281909/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 165.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2014 13. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583722/content/282179/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 033_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Máj 2014 2. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583523/content/282056/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 054_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583589/content/282115/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 3005 ZF_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583595/content/282208/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 067_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0263 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583583/content/281995/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 060_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583457/content/281842/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c 14 ZF 30 044_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583490/content/281859/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 045_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583424/content/281735/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 046_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2014 6. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583556/content/282030/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 056_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583586/content/282062/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 066_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583601/content/282005/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 072_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583604/content/282049/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 074_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583607/content/282088/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 076 _podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583616/content/282011/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 088_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583628/content/282163/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 091_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583613/content/282173/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 087_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583691/content/282159/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583709/content/282238/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263_ č. 15 ZF 30 040.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583625/content/282120/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 090_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583728/content/282150/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 060.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583670/content/282094/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 7581 ZF.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583640/content/282069/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 5931 ZF_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583643/content/282110/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583634/content/282051/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 089_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583631/content/282207/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 095_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583652/content/282236/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 114.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583646/content/282148/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 101.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583658/content/282141/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 103.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583750/content/282422/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 070.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583786/content/282382/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 080.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583840/content/282394/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 092.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583661/content/282190/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 117.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583547/content/281925/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 181.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583777/content/282267/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 099.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583481/content/281840/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 146.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583466/content/281825/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 128.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583496/content/281872/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 152.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0263-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637856/content/729852/download","filename":"ZM_2012_0263_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583810/content/282475/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 034.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583493/content/281847/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 162.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583505/content/281967/download","filename":"Preberací potokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 173.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583529/content/281892/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 142.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583439/content/281839/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 107.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583535/content/281964/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 154.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583478/content/282035/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 143.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583664/content/282247/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 125.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583673/content/282134/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 006.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583682/content/282265/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583682/content/282266/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282217/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282218/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282219/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282310/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282311/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282312/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282313/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 915 ZF 30 04.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583694/content/282202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583697/content/282251/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 021.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583706/content/282182/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263_ č. 15 ZF 30 039.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583715/content/282396/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 050.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583712/content/282294/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583712/content/282295/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 041.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0263 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583703/content/282138/download","filename":"ZM_2012_0263_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583725/content/282230/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 058.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583442/content/281865/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 111.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583499/content/281900/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 130.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583487/content/281941/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 159.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583511/content/281912/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 162.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583472/content/281922/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 131.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583448/content/281704/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 112.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583731/content/282195/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. Re dod.-025.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583532/content/281929/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 153.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583514/content/281946/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 170.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583520/content/282018/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 164.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583734/content/282216/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 051.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583475/content/281974/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 138.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583744/content/282320/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 065.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583737/content/282220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 064.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583759/content/282356/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 078.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583753/content/282245/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 073.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583762/content/282259/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 071.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583768/content/282383/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 076.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583828/content/282408/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 103.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583765/content/282309/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 057.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583771/content/282446/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 086.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583747/content/282365/download","filename":"Preberací protokol k_ZM_2012_0263_15 ZF 30 066.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583783/content/282338/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 089.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583541/content/282033/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 161.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583538/content/281998/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 141.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583774/content/282524/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 095.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583780/content/282285/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 088.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583517/content/281986/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 175.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583454/content/281824/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 126.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583792/content/282523/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 081.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583798/content/282284/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 062.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583795/content/282561/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 055.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583553/content/281991/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 184.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583544/content/281889/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 169.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583801/content/282323/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 096.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583819/content/282349/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 097.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583807/content/282410/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 046.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583825/content/282342/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 102.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583813/content/282324/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 048.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583816/content/282315/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 033.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583831/content/282511/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 101.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583430/content/281687/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 059.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583550/content/281957/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 180.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583834/content/282563/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 091.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 129 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634867/content/729829/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 129.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583562/content/281894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 193.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583843/content/282460/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583849/content/282565/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 077.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583852/content/282589/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 074.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583451/content/281733/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 117.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583427/content/281828/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. Vý_068.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583436/content/281815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 079.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583445/content/281688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 113.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583508/content/281878/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 167.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583460/content/281866/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 123.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583502/content/281936/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 140.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583433/content/281707/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 042.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583469/content/281871/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 127.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 148 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634868/content/729833/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 148.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583559/content/282070/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 195.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583565/content/281928/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 197.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583574/content/282083/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 192.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583568/content/281972/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 172.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 139 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634866/content/729826/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 139.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583571/content/282020/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 178.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×