Obstarávanie

Technika na zimnú údržbu vozoviek.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 862 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 862 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144400-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových sypačov s príslušenstvom (podvozok 6x6 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb - 8 ks, čelná snehová radlica k podvozku 6x6 8 ks, nadstavba sypača k podvozku 6x6 8 ks, sklápacia korba k podvozku 6x6 5 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 3 1 862 500,00 0% EUR 5. Október 2015 66885

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218253/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218254/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218255/download","filename":"Inform. o zodp. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218256/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy č. 3 a 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218257/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218258/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218259/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT - SK, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217689/download","filename":"Autorizácia hrom. dovozcu podvozkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217690/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217691/download","filename":"Inf. o kontakt. osobe pre real. AE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217692/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217693/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217694/download","filename":"Opis technického vybavenia predmetu obstarávania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217695/download","filename":"Osved. výrobcu samost. tech. jedn. pre nadstavbu sypača, up. dosku, osv. rampu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217696/download","filename":"Osvedčenie o technickej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217697/download","filename":"Osvedčenie výrobcu samost. tech. jedn. pre sklápacie korby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217698/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu č.0028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217699/download","filename":"Popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217700/download","filename":"Potvrdenie o autoriz. zastúp. pre ponúkaný typ skláp. korieb od výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217701/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217702/download","filename":"Predpokl. čas. doba život. pre každú samost. fukč. časť predmetu zák..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217703/download","filename":"Subdodávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217704/download","filename":"Súhlasné stanovisko zástupcu výrobcu podvozkov na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217705/download","filename":"Termín a miesto dodania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217707/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217708/download","filename":"Typové schálenie samost. tech. jedn. SK-8H, sypač vozoviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217709/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. DP2P40-49.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217710/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. NN-P čelný nosič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217711/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. OR osvetľovacia rampa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217712/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. NN-Z nosič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217713/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. SK, sklápacia korba 6x6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217714/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217715/download","filename":"Záručná doba, podmienky a servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217716/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578650/content/216237/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060061.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578650/content/216238/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060061.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578647/content/216153/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060058.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578686/content/216290/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578686/content/216291/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578641/content/216424/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578659/content/216352/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060060.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578644/content/216151/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060064.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578668/content/216260/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060072.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216368/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216369/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216370/download","filename":"Podvozok nákladného automobilu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216371/download","filename":"Predmet subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216372/download","filename":"Subdodávateľ KOBIT - SK, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216373/download","filename":"Subdodávateľ KURTA spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216374/download","filename":"Subdodávateľ MB SERVIS, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216375/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216376/download","filename":"Určenie kontakt. osoby pre účely EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216377/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods.1 otváranie časti ponúk "Kritériá" 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578671/content/216288/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT - SK, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578629/content/217818/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 Otváranie časti ponúk Ostatné 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578653/content/216269/download","filename":"Otváranie časti ponúk Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578623/content/216197/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216387/download","filename":"FINAL Oznámenie - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216388/download","filename":"FINAL Oznámenie o výsledku 2. poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216389/download","filename":"FINAL Oznámenie o výsledku 3. poradie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578662/content/216207/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060062.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216129/download","filename":"SP FINAL Technika na zimnú údržbu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216130/download","filename":"Priloha c. 1 k SP - Vseob info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216131/download","filename":"Príloha č 2 k SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578656/content/216320/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060059.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578635/content/218299/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578683/content/216247/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578689/content/216284/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č.Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578689/content/216285/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 []
Zmluva Zmluva 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578677/content/216428/download","filename":"ZM_2015_0426_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578665/content/216234/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060063.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×