Obstarávanie

Technika na zimnú údržbu vozoviek.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 862 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 862 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144400-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových sypačov s príslušenstvom (podvozok 6x6 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb - 8 ks, čelná snehová radlica k podvozku 6x6 8 ks, nadstavba sypača k podvozku 6x6 8 ks, sklápacia korba k podvozku 6x6 5 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 3 1 862 500,00 0% EUR 5. Október 2015 66885

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218253/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218254/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218255/download","filename":"Inform. o zodp. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218256/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy č. 3 a 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218257/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218258/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578632/content/218259/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT - SK, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217689/download","filename":"Autorizácia hrom. dovozcu podvozkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217690/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217691/download","filename":"Inf. o kontakt. osobe pre real. AE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217692/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217693/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217694/download","filename":"Opis technického vybavenia predmetu obstarávania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217695/download","filename":"Osved. výrobcu samost. tech. jedn. pre nadstavbu sypača, up. dosku, osv. rampu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217696/download","filename":"Osvedčenie o technickej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217697/download","filename":"Osvedčenie výrobcu samost. tech. jedn. pre sklápacie korby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217698/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu č.0028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217699/download","filename":"Popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217700/download","filename":"Potvrdenie o autoriz. zastúp. pre ponúkaný typ skláp. korieb od výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217701/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217702/download","filename":"Predpokl. čas. doba život. pre každú samost. fukč. časť predmetu zák..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217703/download","filename":"Subdodávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217704/download","filename":"Súhlasné stanovisko zástupcu výrobcu podvozkov na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217705/download","filename":"Termín a miesto dodania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217707/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217708/download","filename":"Typové schálenie samost. tech. jedn. SK-8H, sypač vozoviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217709/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. DP2P40-49.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217710/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. NN-P čelný nosič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217711/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. OR osvetľovacia rampa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217712/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. NN-Z nosič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217713/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jedn. SK, sklápacia korba 6x6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217714/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217715/download","filename":"Záručná doba, podmienky a servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578626/content/217716/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578650/content/216237/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060061.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578650/content/216238/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060061.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578647/content/216153/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060058.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578686/content/216290/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578686/content/216291/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578641/content/216424/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578659/content/216352/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060060.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578644/content/216151/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060064.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578668/content/216260/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060072.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216368/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216369/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216370/download","filename":"Podvozok nákladného automobilu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216371/download","filename":"Predmet subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216372/download","filename":"Subdodávateľ KOBIT - SK, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216373/download","filename":"Subdodávateľ KURTA spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216374/download","filename":"Subdodávateľ MB SERVIS, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216375/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216376/download","filename":"Určenie kontakt. osoby pre účely EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578638/content/216377/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods.1 otváranie časti ponúk "Kritériá" 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578671/content/216288/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT - SK, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578629/content/217818/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 Otváranie časti ponúk Ostatné 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578653/content/216269/download","filename":"Otváranie časti ponúk Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578623/content/216197/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216387/download","filename":"FINAL Oznámenie - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216388/download","filename":"FINAL Oznámenie o výsledku 2. poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578674/content/216389/download","filename":"FINAL Oznámenie o výsledku 3. poradie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578662/content/216207/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060062.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216129/download","filename":"SP FINAL Technika na zimnú údržbu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216130/download","filename":"Priloha c. 1 k SP - Vseob info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578620/content/216131/download","filename":"Príloha č 2 k SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578656/content/216320/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060059.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MB SERVIS, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578635/content/218299/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578683/content/216247/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578689/content/216284/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č.Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578689/content/216285/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 []
Zmluva Zmluva 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578677/content/216428/download","filename":"ZM_2015_0426_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578665/content/216234/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0426 č. 1558060063.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×