Obstarávanie

Univerzálny nakladač


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 791 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 535 500,00
Zaplatené:
197.4%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43262000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka zemného stavebného stroja typu rýpadlo nakladač určený na plnenie úloh v prípade povodní a iných živelných udalostí v predpokladanom množstve - 15 kusov. Predmet zákazky je určený na premiestňovanie, odstraňovanie a ukladanie rôznych stavebných materiálov, zeminy, naplavenín, nánosov a ľadových krýh ak je ohrozený život, zdravie a majetok osôb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TERRASTROJ spol. s r.o. 3 1 744 500,00 0% EUR 2. Október 2015 66743
KUHN – SLOVAKIA s.r.o. 3 1 791 000,00 0% EUR 2. Október 2015 66744

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000674-001 k RD č. OVO1-2015/000480-054 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640106/content/675311/download","filename":"TERRASTROJ OVO-2015_000674-001_plnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241473/content/849801/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA - KRITÉŔIÁ 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241476/content/849804/download","filename":"INFO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241479/content/849807/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241442/content/849750/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241442/content/849751/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000674-001 k RD č. OVO1-2015/000480-054 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640105/content/675304/download","filename":"TERRASTROJ OVO-2015_000674-001 - FA plnenie 2.polrok 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241451/content/849763/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria_pred elektronickou_aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241451/content/849764/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria_po_EA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241445/content/849755/download","filename":"Zapisnica_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241439/content/849743/download","filename":"Správa o zákazke - Univerzálny nakladač.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241467/content/849793/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II - odpovede.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241467/content/849794/download","filename":"Príloha č. 1 SP opis predmetu_upravené_19.6..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov III 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241470/content/849798/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov III - odpovede.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KUHN – SLOVAKIA s.r.o. 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241457/content/849775/download","filename":"ponuka_uchadzac_c3_KUHN_Slovakia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TERRASTROJ spol. s r.o. 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241454/content/849770/download","filename":"ponuka_uchadzac_c2_TERRASTROJ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241448/content/849759/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Ostatne_pred elektronickou_aukciou.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241464/content/849787/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241464/content/849788/download","filename":"príloha č. 1 SP opis predmetu upravené 15.6..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241430/content/849731/download","filename":"Sutazne_podklady_Univerzálny nakladač_TB_01.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 []
Zmluva Zmluva 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241436/content/849738/download","filename":"rámcová dohoda č. OVO1-2015000480-054_TERRASTROJ_redigováné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241436/content/849739/download","filename":"rámcová dohoda č. OVO1-2015000480-055_KUHN-SLOVAKIA_redigováné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×