Obstarávanie

Digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
158 310,00
Konečná suma(Bez DPH):
158 310,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Obstaranie nasledovnej zdravotníckej techniky pre rádiodiagnostické oddelenie nemocnice v Topoľčanoch: 1 ks rádiologický prístroj - digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva v zmysle uvedenej špecifikácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 3 158 310,00 0% EUR 21. September 2015 66681

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52565/content/25431/download","filename":"Zapisnica_-_spln._podm._ucasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní do užívania a faktúra - MEDIXRAY 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627920/content/465392/download","filename":"FA - MEDIXRAY - Digitálny RTG komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627920/content/465393/download","filename":"Protokol o odovzdaní do užívania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52526/content/25303/download","filename":"SP_-_Digitalny_RTG.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52529/content/25339/download","filename":"Zapisnica_-_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Medixray, s.r.o. - rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638006/content/640473/download","filename":"SSUP - Digitálny RTG komplet - Medixray.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Medixray, s.r.o. 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52559/content/25478/download","filename":"Opis_predmetu_zakazky_-_Medixray.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52559/content/25479/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_-_Medixray.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52559/content/25480/download","filename":"Vlastny_navrh_plnenia_-_Medixray.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52559/content/25481/download","filename":"Navrh_kupnej_zmluvy_-_Medixray.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52559/content/25482/download","filename":"Ponuka_-_Medixray_-_Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52538/content/25307/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52532/content/25456/download","filename":"Zapisnica_-_vyhodnotenie_-_cast_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52532/content/25457/download","filename":"Zapisnica_-_vyhodnotenie_pred_EA_-_cast_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52532/content/25458/download","filename":"Zapisnica_-_vyhodnotenie_po_EA_-_cast_Kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za celé zmluvné obdobie 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750953/content/430171/download","filename":"SSUP - Digitálny RTG komplet - MEDIXRAY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52553/content/25437/download","filename":"Informacia_o_vysledku _vyhodnotenia_ponuk_-_RTG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INTES Poprad, s.r.o. 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52556/content/25395/download","filename":"Ponuka_-_INTES_Poprad_-_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52556/content/25396/download","filename":"Vlastny_navrh_plnenia_-_INTES_Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52556/content/25397/download","filename":"Ponuka_-_INTES_Poprad_-_Kriteria.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 26. Október 2015 26. Október 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52544/content/25311/download","filename":"Doplnenie SP_RTG_komplet_TO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk označenej ako "Ostatné" 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52547/content/25350/download","filename":"Informacia_o_otvarani_ponuk_-_cast_-_Ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 []
Ponuky uchádzačov GUTTA Slovakia, spol. s r.o.. 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52562/content/25393/download","filename":"Ponuka_-_GUTTA_Slovakia_-_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52562/content/25394/download","filename":"Ponuka_-_GUTTA_Slovakia_-_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa otvárania ponúk časti označená ako "Kritériá" 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52550/content/25404/download","filename":"Informacia_-_otvaranie_Kriterii_-_RTG.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×