Obstarávanie

Obstaranie dopravných služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
253 668,00
Konečná suma(Bez DPH):
253 668,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy fyzických osôb určených verejným obstarávateľom (členovia zahraničných delegácií počas ich pobytu v SR, zamestnanci verejného obstarávateľa, organizačný tím a ďalšie osoby určené verejným obstarávateľom). Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť č. 1 Poskytovanie dopravných služieb prostredníctvom autokarov kategórie M3 Časť č. 2 Poskytovanie dopravných služieb prostredníctvom mikrobusov kategórie M1 alebo M2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Synerta Transport s.r.o. 1 148 860,00 0% EUR 19. November 2015 66648
Synerta Transport s.r.o. 1 104 808,00 0% EUR 19. November 2015 66649

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Synerta Transport, s.r.o. 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195347/content/294908/download","filename":"Ponuka_Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195344/content/294906/download","filename":"SP_Dopravne_sluzby.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195371/content/294917/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_účasti_dopravne_sluzby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195371/content/294918/download","filename":"Zápisnica_2_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_účasti_dopravne_sluzby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195371/content/294919/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_doplnených_dokladov_dopravne_sluzby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí Kritériá 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195356/content/294912/download","filename":"Oznámenie Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o zrušení RD o preprave os. vozidlami kat. M3 7. Jún 2016 7. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674012/content/426923/download","filename":"Zmluva 1130000631 - scan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195377/content/294923/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195368/content/294915/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_dopravne_sluzby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195368/content/294916/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Kritériá_dopravne_sluzby.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195362/content/294913/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195353/content/294910/download","filename":"Ramcova dohoda M1aM2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195353/content/294911/download","filename":"Priloha c. 1 Poziadavky na vozidla M1a M2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195374/content/294921/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_dopravne_sluzby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195374/content/294922/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_dopravne_sluzby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o zrušení RD o preprave os.vozidlami kat.M1 a M2 7. Jún 2016 7. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674007/content/426914/download","filename":"Zmluva 1130000630 - scan.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195350/content/86634/download","filename":"Ramcova dohoda M3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195350/content/86635/download","filename":"Príloha c1 poziadavky na M3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady s predĺženou viazanosťou ponúk 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195365/content/294914/download","filename":"SP_Dopravne_sluzby_predlzenie_viazanosti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195359/content/86568/download","filename":"info na profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×