Obstarávanie

Jazykové vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v anglickom jazyku a francúzskom jazyku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
76 013,00
Konečná suma(Bez DPH):
63 343,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80580000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku a francúzskom jazyku zamestnancov vybraných orgánov štátnej správy a inštitúcií zainteresovaných do prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. Poskytovateľ zabezpečí výučbu anglického jazyka a francúzskeho jazyka kvalifikovanými lektormi na úrovniach v zmysle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages - Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky) v rozsahu výučby individuálna výučba a skupinová výučba. Poskytovateľ tiež zabezpečí vstupné testovanie účastníkov vzdelávania, časový harmonogram výučby a zadelenie lektorov, testovanie za účelom priebežného zaraďovania nových účastníkov do kurzu, priebežné testovanie jazykového progresu účastníkov, výstupné testovanie vrátane ich vyhodnotenia a vystavenie dokladov o absolvovaní kurzov a certifikátov. Výučba bude prebiehať v prípade skupinovej formy v priestoroch poskytovateľa spĺňajúcich požiadavky objednávateľa, v prípade individuálnej formy v priestoroch, ktoré budú výsledkom dohody medzi účastníkom vzdelávania a poskytovateľom (schválenej objednávateľom), spravidla pôjde o priestory pracoviska účastníka vzdelávania. Cieľom jazykového vzdelávania v anglickom jazyku a francúzskom jazyku je zvýšenie jazykovej úrovne a odbornej terminológie účastníkov vzdelávania vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach (počúvanie, hovorenie, písanie, čítanie). Poskytovateľ poskytne všetkým účastníkom vzdelávania študijné materiály počas celej doby trvania výučby. Študijné materiály budú poskytnuté po schválení návrhu poskytovateľa objednávateľom. Študijné materiály zostanú vo vlastníctve účastníkov vzdelávania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 6 18 068,00 20% EUR 20. Marec 2014 66597
Education Training & Consulting company a.s. 6 33 636,00 20% EUR 20. Marec 2014 66598
CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. 5 16 963,00 20% EUR 28. Marec 2014 66599
Institut Francais de Slovaquie 5 7 345,00 20% EUR 20. Marec 2014 66600

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193631/content/86242/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193631/content/86243/download","filename":"Zapisnica z otvárania Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193658/content/294325/download","filename":"preberaci protokol CBI februar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193658/content/294326/download","filename":"preberaci protokol ETCC februar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193658/content/294327/download","filename":"preberaci protokol FI februar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193658/content/294328/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS februar 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ORBIS PICTUS s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193613/content/294304/download","filename":"Cast 1_Kriteria_Orbis Pictus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193613/content/294305/download","filename":"Cast 2_Kriteriá_Orbis Pictus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193613/content/294306/download","filename":"Cast 3_Kriteria_Orbis Pictus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193613/content/294307/download","filename":"Cast 4_Kriteria_Orbis Pictus.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193673/content/86389/download","filename":"preberaci protokol CBI jun 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193673/content/86390/download","filename":"preberaci protokol ETCC jun 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193673/content/86391/download","filename":"preberaci protokol FI jun 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193673/content/86392/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS jun 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EduPoint Language School s. r. o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193619/content/86209/download","filename":"EduPoint Language school.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193619/content/86210/download","filename":"EduPoint Language school.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193682/content/86408/download","filename":"preberaci protokol CBI september 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193682/content/86409/download","filename":"preberaci protokol ETCC september 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193682/content/86410/download","filename":"preberaci protokol FI september 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193682/content/86411/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS september 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193694/content/86304/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193694/content/86305/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193697/content/86294/download","filename":"Správa § 21 ods. 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193649/content/86300/download","filename":"preberaci protokol CBI december 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193649/content/86301/download","filename":"preberaci protokol ETCC december 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193649/content/86302/download","filename":"preberaci protokol FI december 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193649/content/86303/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS december 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193628/content/86488/download","filename":"preberaci protokol FI za jun.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193628/content/86489/download","filename":"preberaci protokol CBI za jun.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193628/content/86490/download","filename":"preberaci protokol IBVNBS za jun.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193664/content/86573/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193664/content/86574/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193634/content/86280/download","filename":"FI za jul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193634/content/86281/download","filename":"ETCC za jul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193634/content/86282/download","filename":"CBI za jul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193634/content/86283/download","filename":"IBVNBS za jul.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193598/content/86286/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193646/content/294310/download","filename":"preberaci protokol CBI november 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193646/content/294311/download","filename":"preberaci protokol ETCC november 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193646/content/294312/download","filename":"preberaci protokol FI november 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193646/content/294313/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS november 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193679/content/86402/download","filename":"preberaci protokol CBI august 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193679/content/86403/download","filename":"preberaci protokol ETCC august 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193679/content/86404/download","filename":"preberaci protokol FI august 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193679/content/86405/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS august 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov EduPoint Language School s. r. o. a Grandslam MB s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193622/content/86231/download","filename":"EduPoint Language school.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193622/content/86232/download","filename":"EduPoint Language school.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193655/content/86423/download","filename":"preberaci protokol CBI januar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193655/content/86424/download","filename":"preberaci protokol ETCC januar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193655/content/86425/download","filename":"preberaci protokol FI januar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193655/content/86426/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS januar 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193625/content/86320/download","filename":"preberaci protokol CBI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193625/content/86321/download","filename":"preberaci protokol IBVNBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193625/content/86322/download","filename":"preberaci protokol FI.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193601/content/86334/download","filename":"Inštitút bankového vzdelávania NBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193601/content/86335/download","filename":"Inštutút bankového vzdelávania NBS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE,s.r.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193604/content/86244/download","filename":"Canadian Bilingual Instute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193604/content/86245/download","filename":"Canadian Bilingual Institute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193604/content/86246/download","filename":"Canadian Bilingual Institute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193604/content/86247/download","filename":"Canadian Bilingual Institute.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193667/content/294331/download","filename":"preberaci protokol CBI april 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193667/content/294332/download","filename":"preberaci protokol ETCC april 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193667/content/294333/download","filename":"preberaci protokol FI april 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193667/content/294334/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS april 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193688/content/294346/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Jazykove vzdelavanie zamestnancov statnej spravy v anglickom jazyku a francuzskom jazyku.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193670/content/86383/download","filename":"preberaci protokol CBI maj 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193670/content/86384/download","filename":"preberaci protokol ETCC maj 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193670/content/86385/download","filename":"preberaci protokol FI maj 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193670/content/86386/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS maj 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193640/content/86273/download","filename":"preberaci protokol CBI september 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193640/content/86274/download","filename":"preberaci protokol ETCC september 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193640/content/86275/download","filename":"preberaci protokol FI september 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193640/content/86276/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS september 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193643/content/86354/download","filename":"preberaci protokol CBI za oktober 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193643/content/86355/download","filename":"preberaci protokol ETCC za oktober 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193643/content/86356/download","filename":"preberaci protokol FI za oktober 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193643/content/86357/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS za oktober 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193652/content/294314/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Jazykové vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v anglickom jazyku a francúzskom jazyku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Education Training & Consulting company a.s. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193610/content/86266/download","filename":"ETCC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193610/content/86267/download","filename":"ETCC.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193661/content/86395/download","filename":"preberaci protokol CBI marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193661/content/86396/download","filename":"preberaci protokol ETCC marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193661/content/86397/download","filename":"preberaci protokol FI marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193661/content/86398/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193637/content/86256/download","filename":"preberaci protokol CBI august 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193637/content/86257/download","filename":"preberaci protokol ETCC august 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193637/content/86258/download","filename":"preberaci protokol FI august 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193637/content/86259/download","filename":"preberaci protokol IBVNBS august 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Institut Francais de Slovaquie 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193616/content/86339/download","filename":"Institut francais de Slovaquie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193616/content/86340/download","filename":"Institut Francais de Slovaquie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193676/content/294341/download","filename":"preberaci protokol CBI jul 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193676/content/294342/download","filename":"preberaci protokol ETCC jul 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193676/content/294343/download","filename":"preberaci protokol FI jul 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193676/content/294344/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS jul 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov Agentúra PLUS spol. s r.o. a PLUS Academia n.o. 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193607/content/86370/download","filename":"PLUS Akadémia a Agentúra Plus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193607/content/86371/download","filename":"Agentúra Plus a Plus Akadémia .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193607/content/86372/download","filename":"Agentúra Plus a Plus Academia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193607/content/86373/download","filename":"Agentúra plus a plus Academia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193685/content/86306/download","filename":"preberaci protokol CBI oktober 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193685/content/86307/download","filename":"preberaci protokol ETCC oktober 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193685/content/86308/download","filename":"preberaci protokol FI oktober 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193685/content/86309/download","filename":"preberaci protokol IBV NBS oktober 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193691/content/294347/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Jazykove vzdelavanie zamestnancov statnej spravy v anglickom jazyku a francuzskom jazyku.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×