Obstarávanie

Prezentačný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
179 352,00
Konečná suma(Bez DPH):
179 351,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
22462000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výroba a dodanie papierových tašiek, kartónových obalov a ďalších informačných a prezentačných predmetov určených pre delegátov jednotlivých rokovaní, zahraničných novinárov a ďalších partnerov počas celej doby trvania predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) v druhej polovici roku 2016.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOLIS s.r.o. 1 116 046,00 0% EUR 9. December 2015 66045
DOLIS s.r.o. 1 63 305,00 0% EUR 9. December 2015 66046

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov zoznam subdodávateľov 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737156/content/474819/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195587/content/86894/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195569/content/295133/download","filename":"Rámcová dohoda č. 130.148_2015-OVDI_2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195590/content/295142/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_Prezentačný_materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195590/content/295143/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Kritériá_prezentačný_materiál.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195584/content/295141/download","filename":"Oznámenie_o_výsledku_Prezentacny_material_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195554/content/295124/download","filename":"SP Prezentačný_materiál.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195572/content/295134/download","filename":"vysvetlenie_SP_prezentačný_materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195572/content/295135/download","filename":"SP Prezentačný_materiál_oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk "Kritériá" 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195581/content/86689/download","filename":"Otváranie kritérií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o ukončení platnosti Rámcovej dohody č.130.148/2015-OVDI/2 11. August 2016 11. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702218/content/430834/download","filename":"Zmluva 1230000005_000002 - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOLIS, s.r.o. 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195560/content/295127/download","filename":"dolis ponuka.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_032016 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/655709/content/462083/download","filename":"faktury_032016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dododa o ukončení platnosti Rámcovej dohody o dodaní prezentačného materiálu č. 130.148/2015-OVDI/1 11. August 2016 11. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702215/content/430828/download","filename":"Zmluva 1230000006_000002 - scan.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195557/content/295125/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_Prezentačný_materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195557/content/295126/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Prezentačný_materiál.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí Ostatné 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195578/content/295140/download","filename":"Oznámenie o otváraní častí ponúk Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195563/content/295128/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_042016 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666066/content/539215/download","filename":"faktury_042016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195593/content/295144/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_účasti_Prezentačný_materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195593/content/295145/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_účasti_§41_Prezentačný_materiál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195593/content/295146/download","filename":"Zápisnica_c_2_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_účasti_Prezentačný_materiál.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Júl 2015 18. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195575/content/295136/download","filename":"vysvetlenie_súťažných_podkladov_prezentačný_materiál_2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195566/content/295129/download","filename":"Rámcová dohoda č. 130.148_2015-OVDI_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Prezentačný materiál 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703458/content/436040/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia Prezentačný materiál časť 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Prezentačný materiál 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703445/content/435985/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia Prezentačný materiál časť 1 .pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×