Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
640 615,00
Konečná suma(Bez DPH):
640 615,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55300000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 50 % Navrhovaná cena stravovacieho lístku (poukážky) vyjadrená percentom (%) z nominálnej hodnoty stravovacieho lístku (poukážky) za obedové menu alebo vybrané jedlo a vhodný nealkoholický nápoj
  • 30 % Navrhovaná cena stravovacieho lístku (poukážky) vyjadrená percentom (%) z nominálnej hodnoty stravovacieho lístku (poukážky) za vhodný nealkoholický nápoj
  • 10 % Výška zmluvnej pokuty za omeškanie s plnením predmetu Rámcovej dohody urcenej v percentách (%) z ceny uvedenej na objednávke, na základe ktorej uchádzac/Partner poskytuje vadné plnenie, za každý a to aj zacatý den omeškania
  • 10 % Lehota dodania stravovacích lístkov (poukážok) na obedové menu alebo vybrané jedlo a vhodný nealkoholický nápoj a/alebo na vhodný nealkoholický nápoj urcená v hodinách od obdržania objednávky

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania a/alebo služieb podávania vhodného nealkoholického nápoja pre zamestnancov verejného obstarávateľa/objednávateľa v súlade s úplatnými právnymi predpismi SR a ustanoveniami najmä však § 152 ods. 2 zákona číslo 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona číslo 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon číslo 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou stravovacích lístkov (poukážok) s ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných zariadeniach uchádzača, s podávaním obedového menu a/alebo vybraných jedál a/alebo vhodného nealkoholického nápoja podla vlastného výberu najmä z jedálneho/nápojového lístka zamestnancovi verejného obstarávateľa/objednávateľa, a to najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach, zariadeniach rýchleho občerstvenia, obchodoch s potravinami, alebo bufetoch a pod. s celoročnou prevádzkou počas týždňa na území Slovenskej republiky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 640 615,00 0% EUR 9. Január 2012 65603

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.: 11K000069 23. Február 2015 23. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/556053/content/199031/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia_§49a - Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia INFORMÁCIA O SUME SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638870/content/659961/download","filename":"Informácia o sume 11K000069 -2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×