Obstarávanie

Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 269,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 268,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113300-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú tieto druhy a kvalitatívne triedy asfaltových zmesí: asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; II, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; II. Zmesi budú odoberané v dielčích dodávkach v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 1 250,00 0% EUR 30. Jún 2014 65395
Doprastav Asfalt, a.s. 1 2 581,00 0% EUR 30. Jún 2014 65396
EUROVIA SK, a.s. 1 2 754,00 0% EUR 30. Jún 2014 65397
Doprastav Asfalt, a.s. 1 567,00 0% EUR 30. Jún 2014 65398
EUROVIA SK, a.s. 1 116,00 0% EUR 30. Jún 2014 65399

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0224 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583283/content/281500/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583328/content/281546/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141013024_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0229 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583349/content/281613/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583286/content/281521/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 c. 140618002_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0232 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583394/content/281832/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583319/content/281701/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 september 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2014 19. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583400/content/281682/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 apríl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583295/content/281528/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0225 júl 2014-podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0230 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583358/content/281600/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583364/content/281641/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150701026.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583304/content/281517/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012-0226 č. 482C24002233_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0229 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583355/content/281581/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583373/content/281602/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 č. 482A25002601.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0226 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583352/content/281561/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0225 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583346/content/281587/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583307/content/281548/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 august 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583331/content/281570/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141014011_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583331/content/281571/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141016033_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583379/content/281642/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150930012.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0224 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583343/content/281558/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0228 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796540/content/552480/download","filename":"ZM_2012_0228_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583397/content/281854/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0225 apríl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583376/content/281622/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150828003.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583403/content/281667/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 máj 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0226 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583316/content/281666/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583337/content/281626/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 október 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795351/content/670321/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583406/content/281689/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 c. 140612016_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0230 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583382/content/281639/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583289/content/281498/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 máj 2014 (II. časť)_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583340/content/281651/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 november 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796543/content/552490/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583292/content/281507/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 jún 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583298/content/281545/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 Júl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0232 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583361/content/281621/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012_/0232-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794837/content/667525/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638743/content/729922/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795327/content/670277/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0232-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638746/content/729927/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583301/content/281560/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0226 č. 482C24001711_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638705/content/729910/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0226/-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795338/content/670315/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796534/content/552437/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794833/content/667479/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0232 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796529/content/552429/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583385/content/281671/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0228 č. 482F25001645.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583367/content/281668/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150715006_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583391/content/281732/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0224 č. 5304.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583325/content/281537/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141010009_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638695/content/729905/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638736/content/729917/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0227 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796538/content/552478/download","filename":"ZM_2012_0227_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583370/content/281583/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150827002.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794831/content/667477/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0226 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796536/content/552439/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796524/content/552422/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796532/content/552431/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583310/content/281582/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 140917008_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583322/content/281509/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141009012_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583388/content/281698/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0224 č. 4360.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0231 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796527/content/552425/download","filename":"ZM_2012_0231_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0231-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638745/content/729925/download","filename":"ZM_2012_0231_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583334/content/281601/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0226 č. 482C24003176_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0228-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638710/content/729914/download","filename":"ZM_2012_0228_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583313/content/281620/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 140918013_podpísaná verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×