Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za II. kvartál 2014.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
210 070,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu pre stredný odber a maloodber do odberných miest LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica a jej odštepných závodov vrátane prepravy a distribúcie zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu v dobe od 0:00 hod.dňa 1.1.2013 do 24:00 hod. dňa 31.12.2014, s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy v zmysle zákona 73/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o splnení podmienky § 14 Stav nudze, odsek 13 Štandard bezpečnosti dodávky plynu. Objednávky za II.kvartál 2014.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZSE Energia, a.s. 4 210 070,00 0% EUR 18. December 2012 65146

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/287317/content/128778/download","filename":"36677281 ZSE Bratislava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/287322/content/129344/download","filename":"36677281 ZSE 2014.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×