Obstarávanie

Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Gaboltov
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
398 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
332 250,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45222110-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zefektívnenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu zavedením separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V zariadení sa budú zneškodňovať odpady - biologický odpad z údržby zelene, biologiký odpad z komunálneho odpadu, gastroodapd. Cieľom navrhovanej aktivity je pomocou naovovybudovaných objektov a technologického zariadenia zabezpečiť zhodnocovanie biologických odpadov. Členenie na stavebné objekty: SO-01 Spevnená plocha SO-02 Prístrešok SO-03 Žumpa SO-04 HGV-hydrogeologický vrt SO-05 Oplotenie SO-06 Dieselagregát SO-07 Spevnená plocha -vjazd a výhazd vozidiel

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 2 398 700,00 20% EUR 28. Jún 2014 64626

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410042/content/866639/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410036/content/866632/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá BRKO Gaboltov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov METROSTAV, a.s. 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410033/content/866629/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410024/content/866620/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410045/content/866644/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 Gaboltov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 1. Júl 2014 1. Júl 2014 []
Zápisnica Zápisnica 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410039/content/866635/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. kritériá BRKO Gaboltov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410027/content/866625/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné BRKO Gaboltov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×