Obstarávanie

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Stupava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
601 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
500 833,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Cena za zmesový komunálny odpad (kat. č. 200301) spolu bez DPH
  • 5 % Cena za objemný odpad (kat. č. 200307) spolu bez DPH
  • 5 % Cena za Interný odpad (kat. č.200303 a 170107) spolu bez DPH
  • 20 % Cena za objemný odpad (kat. č. 200307) spolu bez DPH

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (kat. č. 200301 - zmesový komunálny odpad; kat. č. 200307 - objemný odpad; kat. č. 200303 - odpad z čistenia ulíc; kat. č. 170107 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc akeramiky iné ako 170106) a pre kat. č. 200307 - objemový odpad zabezpečenie iba dopravy, z mesta Stupava v súlade so Zákonom č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch a jeho následných noviel a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia predmetu zákazky. Zvoz komunálneho odpadu z mesta k poskytovateľovi služby bude prostredníctvom zabezpečenej vlastnej dopravy verejného obstarávateľa (mesta Stupava) a to prostredníctvom automobilov: -Na komunálny odpad 1 ks automobil MAN Rotopres s objemom 18t a 1 ks MERCEDES Kobit s objemom 18 t. -Na ostatný odpad 1 ks MAN s hákovým nosičom kontajnerov o veľkosti 5 m3 resp. 7 m3.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 601 000,00 20% EUR 24. Jún 2014 64591

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Júl 2014 5. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319550/content/138011/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. Jún 2014 7. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319556/content/138019/download","filename":"Vyhodnotenie ponúk_§44.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2014 1. Júl 2014 []
Zápisnica Zápisnica 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319565/content/138006/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Jún 2014 7. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319559/content/138012/download","filename":"Vyhodnotenie ponúk_§44.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319571/content/138029/download","filename":"20140701_214529.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Apríl 2014 5. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319553/content/138014/download","filename":"Súťažné podklady_Stupava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319553/content/138015/download","filename":"Príloha č 4_Vyhlásenie a čestné vyhlásenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319562/content/138084/download","filename":"Zápisnica z otvárania_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319577/content/138082/download","filename":"20140701_215248.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Júl 2014 5. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319547/content/301304/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a náležitosti ponúk_.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319544/content/301301/download","filename":"Príloha č 1_Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319544/content/301302/download","filename":"Príloha č 2_Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319544/content/301303/download","filename":"Príloha č 3_Zmluva.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×