Obstarávanie

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Ružomberok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
288 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
288 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je posúdiť realizovateľnosť stavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Ružomberok z hľadiska priechodnosti navrhovanej činnosti záujmovým územím s možnosťou technického riešenia v požadovaných parametroch a overiť zabezpečenie potreby finančných prostriedkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 6 288 400,00 0% EUR 16. September 2014 64102

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569199/content/205715/download","filename":"prijima, neprijima ponuky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569211/content/206211/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569211/content/206212/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Terraprojekt a.s. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569160/content/205651/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208011/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208012/download","filename":"B1 1 Podklady a požiadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208013/download","filename":"B1 2 Základné_náležitosti_Štúdie_realizovateľnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208014/download","filename":"B1 3 Požiadavky na spracovanie štúdie realizovateľnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208015/download","filename":"B1 4 Požiadavky_na_IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208016/download","filename":"B1 5 Cena verejnej práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208017/download","filename":"B1 5 Kapitálové výdavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208018/download","filename":"B1 6 Rozpočet_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208019/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny prác - tabuľka č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208020/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny prác-tabuľka č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208021/download","filename":"7_1_Situacia_1_Useku_BB_Severny_Obchvat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208022/download","filename":"7_3_Situacia__3_Useku_Slovenska_Lupca_Korytnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208023/download","filename":"2_4_2_2_Situacia_4.Useku_Km_12,0-22,0_Fialovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208024/download","filename":"7_2_Situacia__2_Useku_BB_Slovenska_Lupca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208025/download","filename":"2_4_2_1_Situacia_4.Useku_Km_0,0-12,0_Fialovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569154/content/208026/download","filename":"2_4_2_3_Situacia_4.Useku_Km_22,0-27,936_Fialovy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stráský, Hustý a partneři s.r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207779/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207780/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207781/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207782/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207783/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207784/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207785/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207786/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569190/content/207787/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569166/content/206859/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206282/download","filename":"Časový harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206283/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206284/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206285/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206286/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206288/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569169/content/206289/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569181/content/207390/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 9. Máj 2014 9. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569187/content/207487/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569214/content/206381/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569214/content/206382/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569184/content/207443/download","filename":"DZM_2014_0350_0001.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569172/content/206557/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569193/content/205685/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0350 Dokumentácia štúdie realizovateľnosti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206488/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206489/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206490/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206491/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206492/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206493/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206494/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569175/content/206495/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207294/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207295/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207296/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207297/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207298/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207299/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207300/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569178/content/207301/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206720/download","filename":"Časový harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206721/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206722/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206723/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206724/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206725/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206726/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206727/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569163/content/206728/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569208/content/206000/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569208/content/206001/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569208/content/206002/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok 3.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569196/content/205781/download","filename":"ZM_2014_0350_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569205/content/205717/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Terraprojekt a.s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208031/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208032/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208033/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208034/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208035/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208036/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569157/content/208037/download","filename":"Titulný list.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×