Obstarávanie

Nákup dodávkových úžitkových automobilov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
325 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
325 820,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144700-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie nových dodávkových úžitkových automobilov v počte 11 ks, (dodávkový valníkový automobil s predĺženou kabínou 3 ks, dodávkový úžitkový automobil na zber nečistôt 1 ks, dodávkový úžitkový skriňový automobil 2 ks, malý dodávkový automobil 5 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
autosport SZILÁGYI s.r.o. 2 325 820,00 0% EUR 9. September 2014 64075

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. Marec 2014 3. Marec 2014 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571968/content/206942/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572013/content/206949/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572013/content/206950/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"}]
Ponuky uchádzačov autosport Szilágyi, s.r.o. - časť Ostatné 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207692/download","filename":"Autorizácia zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozkov schválená MDVRR SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207693/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207694/download","filename":"Dokl. a dok. preukaz. splnenie podm. účasti týk. sa fin. a ek. post. uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207695/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207696/download","filename":"Doklady a dokumenty preuk. splnenie podmienok účasti-odb. a tech. spôsobilosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207697/download","filename":"Doklady a dokumenty preukaz. splnenie podm. účasti-osob. post. uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207698/download","filename":"Doklady k doplňujúcim svetelným zariadeniam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207699/download","filename":"Informácie o osobe zodpovednej pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207700/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207701/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre prísluš. značku podvozku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207702/download","filename":"Potvrdenie o obch. zast. uchádzača od výrobcu pre valníkovú nadstavbu....pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207703/download","filename":"Predpokladaná časová doba životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207704/download","filename":"Súpis predložených dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207705/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207706/download","filename":"Typové schválenie sam. podv. jed., schvál. ministerstva, osvedčenie výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207707/download","filename":"Typové schválenie samost. tech. jednotky-maják.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207708/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571983/content/207709/download","filename":"Zoznam realizovaných zákazok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572001/content/859362/download","filename":"info. o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 []
Ponuky uchádzačov autosport Szilágyi, s.r.o. - časť Kritériá 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571986/content/206565/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571974/content/206663/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571974/content/206664/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572004/content/206842/download","filename":"ZM_2014_0332_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0332 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571989/content/206564/download","filename":"ZM_2014_0332_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VYsvetlenie a doplnenie SP 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571998/content/859360/download","filename":"Vysvetlenie SP_dodávky_web.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOKAROS, a.s. - časť Ostatné 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207945/download","filename":"COC údaje podvozku DUCATO na zber nečistôt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207946/download","filename":"COC údaje podvozku DUCATO pre skriňu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207947/download","filename":"COC údaje podvozku DUCATO pre valník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207948/download","filename":"COC údaje vozidla Fiat Doblo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207949/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207950/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207951/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207952/download","filename":"Homologizácia výstražných svietiel + preklad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207953/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207954/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207955/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207956/download","filename":"Osvedčenie výrobcu - Autokaros.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207957/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu č 0998 - GRIF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207958/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii AUTOKAROS -podvozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207959/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii AUTOKAROS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207960/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii GRIF-Fiat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207961/download","filename":"Predpokladaná doba životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207962/download","filename":"Prehlásenie o zhode - HIT Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207963/download","filename":"Servisná sieť, serv. podm. a predpokl. náklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207964/download","filename":"Subdodávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207965/download","filename":"Súhl. stanovisko k montáži STJ - valník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207966/download","filename":"Súhlasné stanovisko k montáži STJ - skriňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207967/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207968/download","filename":"Typové schválenie - skriňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207969/download","filename":"Typové schválenie - valník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207970/download","filename":"Typové schválenie podvozku DUCATO na zber nečistôt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207971/download","filename":"Typové schválenie podvozku DUCATO pre skriňu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207972/download","filename":"Typové schválenie podvozku DUCATO pre valník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207973/download","filename":"Typové schválenie vozidla Fiat Doblo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207974/download","filename":"Vrátenie zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207975/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571977/content/207976/download","filename":"Záručná doba na celý predmet kúpy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572010/content/859369/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOKAROS, a.s. - časť Kritériá 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571980/content/206766/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571971/content/206862/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571971/content/206863/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571992/content/859355/download","filename":"Priloha č.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571992/content/859356/download","filename":"Príloha č 1-Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571992/content/859357/download","filename":"SP final_dodávky.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 20. Máj 2014 20. Máj 2014 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×