Obstarávanie

Úprava projektu eHealth a eSO1 súvisiaca s prepojením projektu JURZ a eSO1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 199 978,00
Konečná suma(Bez DPH):
999 981,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom novej zákazky je poskytovanie služieb rozvoja Diela Jednotná referenčná údajová základňa zdravotníctva etapa I. a II. - úprava projektu eHealth a eSO1 súvisiaca s prepojením projektu JURZ a eSO1 z dôvodov zavádzania elektronických služieb v zdravotníctve. Súčasťou zákazky budú odborné činnosti podľa požiadaviek NCZI a súvisiace s rozvojom dodaného Diela. Verejný obstarávateľ počas implementácie Diela identifikoval požiadavky užívateľov na úpravy diela súvisiace s úpravou číselníkov, rozšírením entít a povinných atribútov. NCZI zároveň identifikoval požiadavky súvisiaceho projektu Elektronické služby zdravotníctva (eSZ alebo eSO1) na úpravu dodaného Diela. Úpravy Diela sa týkajú komunikačných rozhraní medzi projektmi JRUZ a eSO1, ktoré umožnia ich správne fungovanie, a z pohľadu implementácie programu zavádzania elektronických služieb v zdravotníctve sú preto nevyhnutné.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NESS Slovensko, a.s. 1 1 199 978,00 20% EUR 11. September 2014 64073

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zapisnica 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448534/content/168891/download","filename":"zapisnica.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448531/content/168757/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE JRUZ ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke d. Faktúry a DL zverejnené na profile VO II - NESS Slovensko, a. s. 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636299/content/597759/download","filename":"d. Faktúry a DL zverejnené na profile VO II - NESS Slovensko, a. s..pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448537/content/169000/download","filename":"Zmluva o dielo - 582.06 kB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznamenie o vysledku 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448543/content/366343/download","filename":"oznamenie UVO _JURZ III..pdf"}]
Iný dokument k zákazke vyzva na rokovanie 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448540/content/168764/download","filename":"vyzva UVO JURZ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×