Obstarávanie

Rekonštrukcia, modernizácia a budovanie (ďalej len výstavba) futbalových štadiónov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 754 040,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 754 040,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Výstavba futbalového štadiónu v rozsahu dodania a montáže modulových montovaných tribúnových systémov v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SEDASPORT, s.r.o. 1 1 754 040,00 0% EUR 15. August 2014 62718

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913118/content/761148/download","filename":"Dodatok cˇ.2 k ra´mcovej dohode SFZ - SEDASPORT zo dnˇa 14.8.2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. SS/009/2015 dodatok č. 1 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824730/content/573106/download","filename":"dodatok cˇ.1 k ZoD cˇ SS-009-2015- 1.Humenska´.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222253/content/98703/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie na zverejnenie v profile.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98852/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98853/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ ostatné po vysvetleni 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98854/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ časť ostatné po vysvetlení 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632449/content/531224/download","filename":"SEDA-SMM Skalica-ZoD final-podpi´sana´.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SEDASPORT, s.r.o. 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222229/content/98632/download","filename":"Ponuka SEDASPORT- komplet na zverejnenie.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222223/content/98942/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Kritériá SFZ 17.7.2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo Humenné na základe RD + dod. č. 2 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038092/content/865388/download","filename":"SEDA-Humenne´_ZoD_28-08-2015- obojstranne podpisana´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038092/content/865389/download","filename":"dodatok cˇ.2 k zmluve o dielo SEDA - 1. Humenska´.pdf"}]
Zmluva Zmluva Žiar nad Hronom 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644724/content/394481/download","filename":"SEDA-TS Zˇiar nad Hronom-ZoD final-podpi´sana´.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222241/content/99361/download","filename":"SEDA-MFK Lokomotíva Zvolen-ZoD final-podpísaná.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Január 2016 17. Január 2016 []
Zmluva Zmluva 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222247/content/98659/download","filename":"ZoD SFZ _ SEDASPORT Bardejov.PDF"}]
Ponuky uchádzačov INGSTEEL & METROSTAV - združenie, INGSTEEL, spol. s r.o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99182/download","filename":"Ponuka INGSTEEL časť ostatné bez podmienok účasti a PD.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99183/download","filename":"INGSTEEL L6 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99184/download","filename":"INGSTEEL L6 statika OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99185/download","filename":"INGSTEEL O12 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99187/download","filename":"INGSTEEL O12 statika OK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99188/download","filename":"INGSTEEL U6 statika BK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99189/download","filename":"INGSTEEL U6 statika OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99190/download","filename":"INGSTEEL U8 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99191/download","filename":"INGSTEEL U8 statika OK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99192/download","filename":"INGSTEEL U10 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99193/download","filename":"INGSTEEL U10 statika OK.PDF"}]
Zmluva Zmluva 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222244/content/98654/download","filename":"SEDA-Železiarne Podbrezová-ZoD final-podpísaná.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222259/content/98950/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Štadióny SFZ časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222259/content/98951/download","filename":"Za´pisnica z otva´rania ponu´k Krite´ria´ SFZ 17.7.2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 časť Kritériá 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222220/content/98830/download","filename":"§ 41 Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. SS/009/2016 5. December 2016 5. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744616/content/514562/download","filename":"SEDA-Nitrianska invest_ZOD podpi´sana´.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222232/content/98683/download","filename":"Správa o zákazke nadlimit SFZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222226/content/99037/download","filename":"Rámcová dohoda SEDASPORT.PDF"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222238/content/99277/download","filename":"ZoD SFZ _ SEDASPORT Poprad 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×