Obstarávanie

Rekonštrukcia, modernizácia a budovanie (ďalej len výstavba) futbalových štadiónov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 754 040,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 754 040,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Výstavba futbalového štadiónu v rozsahu dodania a montáže modulových montovaných tribúnových systémov v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SEDASPORT, s.r.o. 1 1 754 040,00 0% EUR 15. August 2014 62718

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913118/content/761148/download","filename":"Dodatok cˇ.2 k ra´mcovej dohode SFZ - SEDASPORT zo dnˇa 14.8.2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. SS/009/2015 dodatok č. 1 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824730/content/573106/download","filename":"dodatok cˇ.1 k ZoD cˇ SS-009-2015- 1.Humenska´.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222253/content/98703/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie na zverejnenie v profile.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98852/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98853/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ ostatné po vysvetleni 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222256/content/98854/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Štadióny SFZ časť ostatné po vysvetlení 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632449/content/531224/download","filename":"SEDA-SMM Skalica-ZoD final-podpi´sana´.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SEDASPORT, s.r.o. 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222229/content/98632/download","filename":"Ponuka SEDASPORT- komplet na zverejnenie.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222223/content/98942/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Kritériá SFZ 17.7.2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo Humenné na základe RD + dod. č. 2 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038092/content/865388/download","filename":"SEDA-Humenne´_ZoD_28-08-2015- obojstranne podpisana´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038092/content/865389/download","filename":"dodatok cˇ.2 k zmluve o dielo SEDA - 1. Humenska´.pdf"}]
Zmluva Zmluva Žiar nad Hronom 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644724/content/394481/download","filename":"SEDA-TS Zˇiar nad Hronom-ZoD final-podpi´sana´.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222241/content/99361/download","filename":"SEDA-MFK Lokomotíva Zvolen-ZoD final-podpísaná.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Január 2016 17. Január 2016 []
Zmluva Zmluva 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222247/content/98659/download","filename":"ZoD SFZ _ SEDASPORT Bardejov.PDF"}]
Ponuky uchádzačov INGSTEEL & METROSTAV - združenie, INGSTEEL, spol. s r.o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99182/download","filename":"Ponuka INGSTEEL časť ostatné bez podmienok účasti a PD.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99183/download","filename":"INGSTEEL L6 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99184/download","filename":"INGSTEEL L6 statika OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99185/download","filename":"INGSTEEL O12 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99187/download","filename":"INGSTEEL O12 statika OK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99188/download","filename":"INGSTEEL U6 statika BK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99189/download","filename":"INGSTEEL U6 statika OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99190/download","filename":"INGSTEEL U8 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99191/download","filename":"INGSTEEL U8 statika OK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99192/download","filename":"INGSTEEL U10 statika BK.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222235/content/99193/download","filename":"INGSTEEL U10 statika OK.PDF"}]
Zmluva Zmluva 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222244/content/98654/download","filename":"SEDA-Železiarne Podbrezová-ZoD final-podpísaná.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222259/content/98950/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Štadióny SFZ časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222259/content/98951/download","filename":"Za´pisnica z otva´rania ponu´k Krite´ria´ SFZ 17.7.2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 časť Kritériá 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222220/content/98830/download","filename":"§ 41 Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. SS/009/2016 5. December 2016 5. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744616/content/514562/download","filename":"SEDA-Nitrianska invest_ZOD podpi´sana´.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222232/content/98683/download","filename":"Správa o zákazke nadlimit SFZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222226/content/99037/download","filename":"Rámcová dohoda SEDASPORT.PDF"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/222238/content/99277/download","filename":"ZoD SFZ _ SEDASPORT Poprad 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×