Obstarávanie

Laboratórny materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
545 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
454 166,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39293000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov - laboratórny materiál pre účely realizácie prijatých a predložených projektov, Národných referenčných centier v pôsobnosti verejného obstarávateľa a jeho plánovanej výučby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 4 545 000,00 20% EUR 21. Október 2014 62508

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Lambda Life a.s. 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448037/content/364843/download","filename":"c_Lambda Life_obálky ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448037/content/364844/download","filename":"c_Lambda Life_ponuka_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448037/content/364845/download","filename":"c_Lambda Life_ponuka_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FISHER Slovakia, s.r.o. 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448043/content/364863/download","filename":"c_Fisher_obálka ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448043/content/364864/download","filename":"c_Fisher_ponuka_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448043/content/364865/download","filename":"c_Fisher_ponuka_Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2014 24. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448067/content/364954/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448067/content/364955/download","filename":"Príloha SP - Špecifikácia a spôsob určenia ceny_lab.materiál - po vysvetlení SP II..pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 9. Júl 2014 9. Júl 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448031/content/364820/download","filename":"c_Zápisnica § 33_01.07.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448031/content/364821/download","filename":"c_Zápisnica § 33_18.08.14.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448061/content/364944/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448061/content/364945/download","filename":"Príloha SP - Špecifikácia a spôsob určenia ceny_lab.materiál_po vysvetlení SP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448049/content/364928/download","filename":"správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448064/content/364948/download","filename":"Žiadosti o vysvetlenie + odpovede.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. November 2014 2. November 2014 []
Zápisnica Zápisnica 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448034/content/364822/download","filename":"c_Zápisnica § 42 ods.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448034/content/364823/download","filename":"c_Zápisnica č.2 - § 42 ods.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448034/content/364824/download","filename":"c_Zápisnica č.3 - § 42 ods.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448034/content/364825/download","filename":"c_Zápisnica § 42_Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448034/content/364826/download","filename":"c_Zápisnica po EA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 9. Júl 2014 9. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov BIOTECH s.r.o. 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448040/content/364847/download","filename":"c_Biotech_obálka ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448040/content/364848/download","filename":"c_Biotech_ponuka_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448040/content/364849/download","filename":"c_Biotech_ponuka_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VWR International GmbH 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448046/content/364923/download","filename":"c_VWR_obálka ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448046/content/364924/download","filename":"c_VWR_ponuka_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448046/content/364925/download","filename":"c_VWR_ponuka_Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448046/content/364926/download","filename":"c_doklady § 44_1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 9. Júl 2014 9. Júl 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448082/content/364957/download","filename":"info o výsledku § 44.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448058/content/364931/download","filename":"ramcova dohoda.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 9. Júl 2014 9. Júl 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Máj 2014 15. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448025/content/364793/download","filename":"SP_SZU_lab.material.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448025/content/364794/download","filename":"Príloha SP - Špecifikácia a spôsob určenia ceny_lab.materiál.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448028/content/364812/download","filename":"c_Zápisnica § 41_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/448028/content/364813/download","filename":"c_Zápisnica § 41_Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×