Obstarávanie

Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
510 348,00
Konečná suma(Bez DPH):
425 290,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber (zberové vozidlo Rottapress, hákový nakladač), emisná norma EURO VI, vrátane nadstavieb a kontajnery na triedený zber (hákový kontajner 7 m3, hákový kontajner 10 m3, zariadenie na úpravu objemu čistých vyseparovaných zložiek 10 m3, veľkoobjemový kontajner na separovaný zber s vhadzovacími otvormi, kontajnery na separovaný zber 1 100 l) pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 510 348,00 20% EUR 29. Október 2014 62380

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2014 25. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430523/content/353224/download","filename":"doplnenie SP_25 jún 2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430520/content/353222/download","filename":"2014-OJS110-193972-sk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430514/content/353217/download","filename":"Správa z procesu VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX, s.r.o. 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430535/content/166935/download","filename":"Ponuka-REDOX, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430517/content/353220/download","filename":"Kúpna zmluva č. 201400824.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430538/content/166961/download","filename":"Ponuka-KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430532/content/166891/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430541/content/353230/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430526/content/353227/download","filename":"2.7.2014 - vysvetlenie_doplnenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430508/content/353210/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430508/content/353211/download","filename":"Návrh Kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430508/content/353212/download","filename":"Príloha-Špecifikácia tovarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430508/content/353213/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430529/content/353228/download","filename":"Zápisnica Ostatné zo spln.podm.účasti §33.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430529/content/353229/download","filename":"Zápisnica Kritéria zo spln.podm.účasti §33.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430511/content/353214/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk+protokol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×